Tạp chí Khoa học, T. 106, S. 7 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mô hình phân tích xác suất tắc nghẽn của nút lõi OBS có khả năng chuyển đổi bước sóng giới hạn với lưu lượng đến tổng quát

Khoa CNTT, Đặng Thanh Chương

Tóm tắtTóm tắt. Nhiều nghiên cứu về các phương pháp xử lý tranh chấp nói chung, phương pháp sử dụng chuyển đổi bước sóng nói riêng đã được đề xuất trong mạng chuyển mạch chùm quangOBS. Theo đó, hầu hết đều giả thiết lưu lượng đến nút lõi OBS đều tuân theo quá trình Poisson.Một nghiên cứu trước đây của chúng tôi trong [3] đã phân tích với trường hợp lưu lượng đếntổng quát. Tuy nhiên, mô hình trong [3] giả thiết kiến trúc nút lõi có chuyển đổi bước sóng đầyđủ. Trong bài báo này, chúng tôi mở rộng mô hình [3] với việc xét nút lõi OBS giới hạn chuyểnđổi bước sóng. Mô hình phân tích khi đó có dạng mô hình Markov nhúng (mô hình ///). Các kết quả phân tích cũng như so sánh với các mô hình trước đây cho thấy tính đúng đắncủa mô hình đề xuất. Keywords– OBS, Blocking probability, Renewal Process, Interrupted Poisson Process.Keywords– OBS, Blocking probability, Renewal Process, Interrupted Poisson Process. 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science