Tạp chí Khoa học, T. 107, S. 8 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

USING GENERALIZED ANHARMONIC – CORRELATED EINSTEIN MODEL IN XAFS THEORY FOR CALCULATION THE THERMODYNAMIC PARAMETERS AND CUMULANTS OF DOPANT BCC CRYSTALS

Nguyễn Bá Đức

Tóm tắt


Tóm tắt: Một phương pháp tính toán các cumulant và phân tích phổ cấu trúc tinh tế của hấp thụ tia X (XAFS) của các tinh thể lập phương tâm khối (bcc) pha tạp đã được thực hiện trên cơ sở lý thuyết thống kê lượng tử với mô hình Einstein tương quan phi điều hòa tổng quát. Nghiên cứu đã xây dựng được biểu thức mô tả thành phần bất đối xứng của tinh thể bcc pha tạp như cumulant bậc một hay dãn nở nhiệt mạng, cumulant bậc hai hay độ dịch chuyển trung bình toàn phương, cumulant bậc ba và các tham số nhiệt động như tần số, nhiệt độ Einstein, hệ số dãn nở nhiệt bao gồm sự đóng góp của các hiệu ứng phi điều hòa của các tinh thể bcc bị pha tạp. Các kết quả tính số cho các tinh thể Fe, Mo nguyên chất và hợp kim FeMo đã trùng tốt với thực nghiệm.
 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science