Tạp chí Khoa học, T. 105, S. 6 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KẾT HỢP KIẾN THỨC QUY TRÌNH VÀ KHÁI NIỆM VỀ ĐẠI SỐ LỚP 10

Nguyễn Văn Đăng

Tóm tắt


Chúng tôi đã tiến hành đo kiến thức quy trình và khái niệm của học sinh về đại số 10, tập trung chủ yếu vào hàm số, hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai và vấn đề tương đương của các phương trình, bất phương trình. Các kết quả nghiên cứu cho thấy, học sinh thường có xu hướng sử dụng các quy trình khi giải quyết các bài toán, khả năng nhận ra  mối quan hệ giữa các biểu diễn toán học là thấp. Mặt khác, các kết quả còn cho thấy, đứng trước một tình huống ít quen thuộc, tác động trực tiếp của kiến thức quy trình là không đáng kể mà chúng đòi hỏi nhiều hơn về kiến thức khái niệm.
 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science