Tạp chí Khoa học, T. 95, S. 7 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Mai Chủ

Tóm tắt


Trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH,HĐH), sự chuyển dịch cơ cấu ngành nghề dẫn đến sự chuyển dịch và dần phá vỡ cơ cấu lao động cũ, lạc hậu trước đó. Với nghiên cứu được tiến hành cho thấy, cơ cấu lao động của huyện Phú Vang có xu hướng chuyển dịch tích cực theo hướng chuyển dịch: từ  lao động nông nghiệp sang khu vực công nghiệp, thủ công nghiệp, dịch vụ; ngoài ra, cơ cấu lao động đã có sự phân bố lại theo vùng kinh tế - xã hội theo hướng khai thác hợp lý các thế mạnh của mỗi vùng; thêm vào đó, chất lượng của lao động ngày càng tăng lên, kéo theo xu hướng chuyển dịch từ lao động phổ thông sang lao động chất lượng chuyên môn kỹ thuật cao. Từ đó, đề xuất những giải pháp thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động của huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science