Tạp chí Khoa học, T. 94, S. 6 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MẬT ĐỘ E. COLI VÀ NỒNG ĐỘ NITRAT TRONG HỐ PHÂN, NƯỚC THẢI HẦM BIOGAS, VÀ NƯỚC GIẾNG Ở THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Hồ Trung Thông, Nguyễn Văn Chào, Hồ Lê Quỳnh Châu, Vũ Văn Hải, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phạm Hoàng Sơn Hưng, Vũ Chí Cương, Vũ Thị Khánh Vân, Sommer Sven

Tóm tắt


Nghiên cứu này đã được thực hiện nhằm đánh giá tình trạng ô nhiễm vi khuẩn E. coli và nitrat trong hố phân, nước thải hầm biogas và nước giếng ở thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tổng cộng 384 mẫu bao gồm 192 mẫu nước giếng, 96 mẫu chất thải trong hố phân, 96 mẫu nước thải hầm biogas đã được lấy mẫu vào mùa khô và mùa mưa. Kết quả cho thấy có 65,63% (126/192) mẫu nước giếng dương tính với vi khuẩn E. coli. Mật độ tế bào vi khuẩn E. coli trong nước giếng dao động từ 1,43 – 1,76 log CFU/mL. Tỷ lệ ô nhiễm E. coli ở các mẫu nước thải hầm biogas và chất thải chăn nuôi lợn là dao động từ 93,95 – 100%. Mật độ vi khuẩn E. coli trong chất thải chăn nuôi lợn dao động từ 4,93 – 5,97 log CFU/mL. Mật độ vi khuẩn E. coli trong nước thải là 3,54 – 4,17 log CFU/mL. Nồng độ nitrat trong các mẫu nước giếng nghiên cứu đều rất thấp, dao động từ 1,45 - 6,15 mg/L. Không có sự sai khác có ý nghĩa thống kê về hàm lượng nitrat trong nước thải hầm biogas và chất thải chăn nuôi lợn giữa mùa khô và mùa mưa. Hàm lượng nitrat nước thải hầm biogas và trong chất thải dao động từ 0,70 – 0,81 mg/L và 76,10 – 73,10 mg/kg.

Từ khóa: chất thải, E. coli, nitrat, nước giếng, nước thải biogas
 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science