Tạp chí Khoa học, T. 99, S. 11 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

IMPROVING LIVELIHOOD ASSETS MANAGEMENT OF FLOATING BOAT COMMUNITIES IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE IN HUONG RIVER BASIN, THUA THIEN HUE PROVINCE

Lê Văn Lân, Nguyen Thi Thu Lien

Tóm tắt


Summary will be added later 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science