Tạp chí Khoa học, T. 97, S. 9 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÔNG SUẤT LASER RA TRONG PHÁT XẠ LASER MÀU BĂNG RỘNG

Hoàng Hữu Hòa (Ban KTĐBCLGD), Lê Ngọc Minh

Tóm tắt


Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu bằng lý thuyết về sự phụ thuộc của công suất laser ra trong phát xạ laser màu băng rộng vào các thông số của buồng cộng hưởng (chiều dài buồng cộng hưởng, hệ số phản xạ gương) dựa trên hệ phương trình tốc độ mở rộng cho các bước sóng trong vùng phổ huỳnh quang của chất màu laser. Các kết quả thu được cho thấy công suất laser ra phụ thuộc rất mạnh vào độ phẩm chất của buồng cộng hưởng (BCH). Điều này rất có ý nghĩa trong việc chọn lọc và điều chỉnh công suất ra của các laser màu băng rộng.
 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science