Tạp chí Khoa học, T. 97, S. 9 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BIỂU DIỄN TRI THỨC BẰNG CHƯƠNG TRÌNH DATALOG DẠNG TUYỂN VỚI CÁC RÀNG BUỘC MẠNH VÀ YẾU

Trương Công Tuấn, Nguyễn Văn Đức, Phan Chí Thành

Tóm tắt


Chương trình Datalog dạng tuyển với các ràng buộc mạnh và yếu là sự mở rộng của chương trình Datalog dạng tuyển. Trong đó, ràng buộc mạnh chính là các ràng buộc toàn vẹn kinh điển, diễn tả các điều kiện phải được thỏa mãn, còn ràng buộc yếu cho phép ta thể hiện sự mong muốn theo nghĩa nó không cần phải được thỏa mãn nhưng tốt nhất nên được thỏa mãn. Bài báo này nhằm mục đích trình bày về việc biểu diễn tri thức của chương trình Datalog dạng tuyển được mở rộng bởi các ràng buộc mạnh và yếu và mã hóa một số bài toán dựa vào tri thức trên hệ thống biểu diễn tri thức và lập luận DLV. 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science