Tạp chí Khoa học, T. 100, S. 1 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KHẢO SÁT DƯ LƯỢNG NITRAT VÀ KIM LOẠI NẶNG (Cu, Pb, Zn) TRONG CÂY RAU XÀ LÁCH (Lactuca sativa L.) TRỒNG Ở PHƯỜNG HƯƠNG LONG - THÀNH PHỐ HUẾ

Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Hạnh Trinh, Nguyễn Thị Hoàng Phương

Tóm tắt


Xà lách (Lactuca sativa L.) là một loại rau ăn lá quan trọng có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao. Cây Xà lách có đặc điểm là loại rau ngắn ngày, có thời gian sinh trưởng ngắn khoảng từ 45 - 55 ngày, có thể phát triển tốt trên nhiều loại đất, là loại rau ăn sống được sử dụng rất phổ biến trong bữa ăn hàng ngày của người dân Việt Nam nên nó được trồng quanh năm, do vậy vấn đề về chất lượng lại càng phải được quan tâm nhiều hơn. Bài báo này giới thiệu kết quả phân tích về dư lượng nitrat và các kim loại nặng (Cu, Pb, Zn) trong rau Xà lách vụ Xuân - Hè 2012 - 2013 ở phường Hương Long - thành phố Huế.

Kết quả nghiên cứu cho thấy: đất trồng rau Xà lách tại phường Hương Long – thành phố Huế đạt tiêu chuẩn về hàm lượng kim loại nặng (Pb, Zn) theo QCVN 03:2008/BTNMT, nhưng hàm lượng Cu và nitrat là khá cao. Rau Xà lách thành phẩm có dư lượng nitrat cao hơn 1,21% so với quy định và các kim loại nặng (Pb, Zn, Cu) tồn dư trong rau lại ở mức cao và vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng.
 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science