Tạp chí Khoa học, T. 102, S. 3 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kế hoạch K.8 (1967)

Hoàng Chí Hiếu

Tóm tắt


Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đã diễn ra một cuộc “vạn lý trường chinh” của gần 3 vạn người di chuyển ngược từ Nam ra Bắc trên chặng đường hơn 400km. Đó là việc sơ tán an toàn gần 3 vạn dân Vĩnh Linh, chủ yếu là trẻ em, phụ nữ và người già từ “tuyến lửa” ra các tỉnh phía Bắc theo kế hoạch K.8 năm 1967. Tuy nhiên, cho đến nay, gần nửa thế kỉ qua, kế hoạch này còn được ít biết đến. 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science