T. 105, S. 6 (2015)

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Mục lục

Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn

ĐỪNG THOÁT LY HOÀN CẢNH LỊCH SỬ KHI TIẾP CẬN TƯ TƯỞNG VÀ NHÂN CÁCH GIÁO SƯ TRẦN ĐỨC THẢO Tóm tắt
Nguyễn Tiến Dũng
ĐẤU TRANH MỞ RỘNG TRAO ĐỔI BƯU THIẾP GIỮA HAI MIỀN BẮC NAM VIỆT NAM (1956-1960) Tóm tắt
Hoàng Chí Hiếu
BẤT CẬP TỪ CÁC QUY ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH HÀNH VI LẠM DỤNG VỊ TRÍ ĐỘC QUYỀN ĐỂ HẠN CHẾ CẠNH TRANH VỀ GIÁ THEO PHÁP LUẬT GIÁ VÀ PHÁP LUẬT CẠNH TRANH Tóm tắt
Mai Xuân Hợi
TRUYỀN HÌNH CHUYÊN BIỆT- HƯỚNG ĐI CHO CÁC ĐÀI TRUYỀN HÌNH KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ Tóm tắt
Phan Quốc Hải
NHỮNG GIÁ TRỊ VÀ HẠN CHẾ CƠ BẢN TRONG TƯ TƯỞNG “HỮU GIÁO VÔ LOẠI” CỦA KHỔNG TỬ Tóm tắt
nguyen hoa phuong
XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ VÀ KHUNG ĐÁNH GIÁ HỌC CHẾ TÍN CHỈ Tóm tắt
Lê Văn Hảo
THỰC TRẠNG KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ REAL SITUATION OF TIME MANAGEMENT SKILLS OF STUDENTS IN CAN THO UNIVERSITY Tóm tắt
Trần Lương
KẾT HỢP KIẾN THỨC QUY TRÌNH VÀ KHÁI NIỆM VỀ ĐẠI SỐ LỚP 10 Tóm tắt
Nguyễn Văn Đăng
MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THÔNG QUA DẠY HỌC XÁC SUẤT - THỐNG KÊ CHO SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG Tóm tắt
Trần Văn Hoan
PHƯƠNG THỨC TỒN TẠI CỦA THỂ LOẠI DU KÍ Tóm tắt
Nguyễn Hữu Lễ
KỸ NĂNG HỌC ĐƯỜNG CHỨC NĂNG CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ Tóm tắt
Phan Minh Tiến
QUAN HỆ CHÍNH TRỊ, NGOẠI GIAO GIỮA AYUTTHAYA VÀ TRUNG QUỐC THẾ KỶ XVI – XVII Tóm tắt
Nguyễn Xuân Hòa
HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ TƯ NHÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Tóm tắt
Nguyễn Đức Học
HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Tóm tắt
Lê Thị Hải Ngọc Lê Thị Hải Ngọc
TRÒ CHƠI TRONG TIỂU THUYẾT HUYNH ĐỆ CỦA DƯ HOA Tóm tắt
Nguyễn Thị Tịnh Thy
XÁC ĐỊNH CÁC YÊU CẦU VỀ PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC CỦA NGƯỜI GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÁP ỨNG ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tóm tắt
Nguyễn Đức Vũ
VẤN ĐỀ DO THÁI TRONG HAI TÁC PHẨM NHỮNG KẺ THIỆN TÂM (JONATHAN LITTELL) VÀ KHÔNG SỐ PHẬN (KERTÉSZ IMRE) TỪ GÓC NHÌN CỦA THUYẾT TƯƠNG ĐỐI VĂN HÓA VÀ VỊ CHỦNG VĂN HÓA Tóm tắt
chu đình kiên
QUẢN LÝ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở CÁC TRƯỜNG THPT TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Tóm tắt
tran dai nghia
QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 23 – BỘ QUỐC PHÒNG THEO HƯỚNG CHUẨN HÓA NGHỀ Tóm tắt
Lê Huỳnh Quốc Vũ
VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIẢI QUYẾT MỐI QUAN HỆ DÂN TỘC VÀ GIAI CẤP TRONG SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Tóm tắt
Nguyễn Tùng Lâm
Nhân vật trong tiểu thuyết Cám dỗ cuối cùng của Chúa và Mật mã Da Vinci - từ góc nhìn so sánh Tóm tắt
lê thị thúy hoa
VĂN XUÔI NGUYỄN NGỌC TƯ TỪ GÓC NHÌN SINH THÁI Tóm tắt
Nguyễn Thùy Trang


 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science