T. 95, S. 7 (2014)

Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 95, số 7, năm 2014

Mục lục

Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn

NGHIÊN CỨU THU NHẬP TỪ RỪNG CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH Ở XÃ THƯỢNG NHẬT, HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH TT HUẾ VÀ MỘT SỐ KHÍA CẠNH VỀ GIỚI Tóm tắt
Dao Duy Duy Minh 5
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Huỳnh Văn Chương, Trần Kim Anh, Nguyễn Đăng Nghĩa 13
NGHIÊN CỨU NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Tóm tắt
Vo Thi Thanh Diep 29
PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG SỬA LỖI NÓI TRONG VIỆC DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH Tóm tắt
Mai Thị Thùy Dung 39
Tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo trong phong cách tư duy Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng nước ta Tóm tắt
Nguyễn Hồng Điệp 49
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CẤU TRÚC TUYẾN TÍNH (SEM) ĐÁNH GIÁ Tóm tắt
Hoàng Hữu Hòa (ĐHKT) 59
ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN Ở VIỆT NAM Tóm tắt
Nguyễn Đức Học 71
DIỄN NGÔN NHÂN VẬT TRONG TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM SAU NĂM 1986 Tóm tắt
Nguyễn Văn Hùng 81
TIẾN TRÌNH THỐNG NHẤT BÁN ĐẢO TRIỀU TIÊN: THUẬN LỢI, THÁCH THỨC VÀ TRIỂN VỌNG Tóm tắt
Cao Nguyễn Khánh Huyền 93
ĐẶC ĐIỂM TỪ TƯỢNG THANH TIẾNG HÁN Tóm tắt
Trần Thị Hương 105
HUỲNH THÚC KHÁNG VỚI SỬ HỌC VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX Tóm tắt
Trương Huỳnh Kỳ 125
PHÂN LOẠI BIÊN MỤC VÀ TỔ CHỨC KHO TÀI LIỆU CHUYÊN BIỆT TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ Tóm tắt
tran thi khanh 137
NÉT ĐẶC SẮC TRONG PHƯƠNG PHÁP NGOẠI GIAO HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Nguyễn Tùng Lâm 149
Một số vấn đề thi pháp thể loại của du kí Tóm tắt
Nguyễn Hữu Lễ 159
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ DẠY HỌC TỪ NGỮ ĐỒNG NGHĨA THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIAO TIẾP CHO HỌC SINH TIỂU HỌC Tóm tắt
Trần Thị Quỳnh Nga, Trần Thị Quỳnh Nga 177
ĐỒNG HIỆN THỜI GIAN TRONG ÂM THANH VÀ CUỒNG NỘ CỦA WILLIAM FAULKNER Tóm tắt
Trần Anh Phương 189
THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ Tóm tắt
Trương Quý Tùng, Nguyễn Ái Quỳnh, Phạm Thế Kiên, Nguyễn Dư Trai 197
NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN CỦA SINH VIÊN Tóm tắt
Lê Tô Minh Tân 211
Viết tình huống phục vụ cho giảng dạy – học tập: trường hợp nghiên cứu học phần Quản trị marketing tại Đại học Kinh tế - Đại học Huế Tóm tắt
Lê Quang Trực 225
CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Mai Chủ 239


 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science