T. 103, S. 4 (2015)

KHOA HỌC TRÁI ĐẤT & MÔI TRƯỜNG

Mục lục

Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LÊN ĐỜI SỐNG SINH KẾ VÀ SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI NÔNG DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Hoang Ngoc Tuong Van
TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC THÀNH LẬP/MỞ RỘNG CÁC KHU BẢO VỆ ĐẾN NGƯỜI DÂN SỐNG XUNG QUANH VÙNG ĐỆM – NGHIÊN CỨU ĐIỂM Ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM Tóm tắt
Trần Nam Thắng, Nguyễn Văn Hoàng, Hà Phước Phú
DẪN LIỆU VỀ CÁC LOÀI CÁ CHÌNH (Anguilla) Ở HỆ THỐNG SÔNG HƯƠNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Nguyễn Duy Thuận
TỔNG KẾT CÁC TRI THỨC BẢN ĐỊA TRONG VIỆC THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở CÁC TỈNH BÌNH - TRỊ - THIÊN Tóm tắt
Hoàng Ngọc Tường Vân, Nguyễn Đình Huy
NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG, MẬT ĐỘ VÀ PHÂN BỐ THÚ ĂN THỊT Ở KHU VỰC MỞ RỘNG CỦA VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ Tóm tắt
Nguyễn Văn Lợi
THÀNH PHẦN LOÀI HỌ RÁY (ARACEAE) Ở VƯỜN QUỐC GIA BẾN EN, THANH HÓA Tóm tắt
Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Văn Tiến
KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ BƯỚM (LEPIDOPTERA, RHOPALOCERA) Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN NA HANG VÀ HANG KIA-PÀ CÒ Tóm tắt
Vũ Văn Liên
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ GIS ĐỂ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO2 CỦA TẦNG CÂY GỖ Ở CÁC TRẠNG THÁI RỪNG TỰ NHIÊN, HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUÊ Tóm tắt
Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Văn Lực, Vũ Đức Bình
NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BẰNG VIỄN THÁM NHIỆT Tóm tắt
Trần Thanh Đức
ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA CÁ MÒI CỜ CHẤM - Konosirus punctatus (Schlegel, 1946) Ở TAM GIANG – CẦU HAI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Võ Văn Phú
ĐÁNH GIÁ SỰ PHÂN BỐ CỦA CÁ CHÌNH HOA Anguilla marmorata TRÊN HỆ THỐNG SÔNG HƯƠNG, THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Kiều Thị Huyền, Võ Văn Phú
Tích hợp GIS, viễn thám và phương pháp phân tích thứ bậc Saaty (AHP) nghiên cứu trượt lở đất ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế Tóm tắt
Nguyễn Huy Anh
ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ÁP DỤNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN CỦA NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN CỬA VIỆT, TỈNH QUẢNG TRỊ Tóm tắt
Trần Anh Tuấn
NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH HẠN HÁN ĐẤT TRỒNG LÚA VỤ HÈ THU BẰNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ GIS TẠI HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM Tóm tắt
Huỳnh Văn Chương, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Phạm Gia Tùng, Trần Thị Phượng, Dương Quốc Nõn, Lê Đình Phùng
KHẢO SÁT TẢI LƯỢNG THẢI NITƠ CỦA MỘT SỐ NGUỒN NƯỚC THẢI CHÍNH Ở THÀNH PHỐ HUẾ Tóm tắt
Trương Quý Tùng
Nghiên cứu sử dụng ảnh viễn thám Modis Terra/Aqua để theo dõi và quản lý mùa vụ trồng lúa hè thu 2014 tại tỉnh Thừa Thiên Huế Tóm tắt
Nguyễn Ngọc Thanh
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN VIỆC CHUYỂN ĐỔI ĐẤT NÔNG NGHIỆP SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Nguyễn Hữu Ngữ, Trần Trọng Tấn, Đinh Thị Thắm*
ĐÁNH GIÁ THÍCH HỢP ĐẤT ĐA TIÊU CHÍ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TẠI HUYỆN TÂY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN Tóm tắt
Huỳnh Văn Chương, Ngô Quang Phú, Nguyễn Phúc Khoa
XÁC ĐỊNH TƯƠNG QUAN GIỮA CHỈ SỐ SINH HỌC ASPT VỚI MỘT SỐ THÔNG SỐ LÝ HÓA MÔI TRƯỜNG NƯỚC SÔNG HƯƠNG CHẢY QUA THÀNH PHỐ HUẾ BẰNG PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY Tóm tắt
Hoàng Đình Trung
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ Tóm tắt
Dương Viết Tình, Nguyễn Cao Cường, Nguyễn Hoàng Khánh Linh
Đánh giá tác động của việc tái định cư dân vạn đò đến chất lượng môi trường nước trên nhánh sông Đông Ba ở thành phố Huế Tóm tắt
Trần Đặng Bảo Thuyên


 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science