Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 107, S. 8 (2015): Journal of Natural Science A Group Scheduling Algorithm with Void Filling for Multi-Channel in OBS Networks Tóm tắt
Võ Viết Minh Nhật
 
T. 107, S. 8 (2015): Journal of Natural Science A particle-number conserving microscopic approach to fission barriers of heavy nuclei Tóm tắt
Trần Viết Nhân Hào
 
T. 99, S. 11 (2014): Journal of Social Sciences and Humanities AN INVESTIGATION INTO THE RELATIONSHIP BETWEEN ENGLISH LEARNING MOTIVATION AND ACADEMIC ACHIEVEMENT OF POLICE STUDENTS IN HO CHI MINH CITY Tóm tắt
Lê Hương Hoa
 
T. 96, S. 8 (2014): Natural Sciences Issue ANALOGUES OF ALTUN FIXED POINT THEOREMS IN S-METRIC SPACES Tóm tắt
Võ Thị Lệ Hằng
 
T. 98, S. 10 (2014): Journal of Agriculture and Rural Development ANALYSIS THE IMPACT OF REVOKED AGRICULTURAL LAND TO IMCOME OF HOUSHOLD: A CASE STUDDY IN LIEN CHIEU DISTRICT, DA NANG CITY Tóm tắt
Nguyen Hoang Khanh Linh, Nguyen Bich Ngọc
 
T. 107, S. 8 (2015): Journal of Natural Science ASSESSING THE LANDSLIDE OF ROCKS AND SOILS ON HO CHI MINH ROAD THROUGH QUANG NAM PROVINCE DURING RAINY SEASON 2013 Tóm tắt
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
 
T. 107, S. 8 (2015): Journal of Natural Science ASSESSING THE METHOD OF DETERMINING THE QUANTITY OF METALS IN DRIED STEVIA LEAVES BY ATOMIC ABSORPTION SPECTROPHOTOMETER Tóm tắt
Nguyen Kim Dong, Lam Kim Ngan Lâm Thị Kim Ngân
 
T. 102, S. 3 (2015): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn ÁNH XẠ TỪ BIỂU TƯỢNG CÁI TÔI TRONG THƠ CỦA MỘT SỐ NHÀ THƠ VIỆT ĐƯƠNG ĐẠI Tóm tắt
Hoàng Thị Huế
 
T. 92, S. 4 (2014): Chuyên san khoa học Tự nhiên, tập 92, số 4, năm 2014 ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VÙNG ĐẤT CÁT NỘI ĐỒNG HUYỆN QUẢNG ĐIỀN VÀ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA NGƯỜI DÂN Tóm tắt
Nguyễn Đình Huy
 
T. 94, S. 6 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 94, số 6, năm 2014 ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN HIỆU QUẢ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI KHU VỰC VEN ĐẦM PHÁ TAM GIANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Đàm Thị Huyền Trang
 
T. 90, S. 2 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 90, số 2, năm 2014 ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐẾN SỰ TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUẾ Tóm tắt
Lại Xuân Thủy
 
T. 91, S. 3 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 91B, số 3, năm 2014 ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM CHITOSAN ĐẾN KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH MỐC XANH (Penicillium digitatum) HẠI CAM SAU THU HOẠCH Tóm tắt
Nguyễn Thị Thuỷ Tiên, Lê Thanh Long, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Hiền Trang, Nguyễn Minh Hiếu
 
T. 104, S. 5 (2015): Chuyên san Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM SINH HỌC ĐẾN TỐC ĐỘ SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei) GIAI ĐOẠN ƯƠNG GIỐNG Tóm tắt
Ngô Hữu Toàn, Lê Hoài An
 
T. 100, S. 1 (2015): CHUYÊN SAN NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN ĐẠM VÀ KALI ĐẾN CƯỜNG ĐỘ QUANG HỢP, NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY CÀ PHÊ VỐI TRÊN ĐẤT BAZAN TẠI ĐẮK LẮK Tóm tắt
Nguyễn Văn Minh, Lê Thanh Bồn
 
T. 100, S. 1 (2015): CHUYÊN SAN NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, ẢNH HƯỞNG CỦA MANNITOL ĐẾN SỰ CHUYỂN HÓA ACID MALIC TRONG CÂY NHA ĐAM (ALOE VERA L.) NUÔI CẤY IN VITRO Tóm tắt
Hoàng Thị Kim Hồng, Huỳnh Thị Hồng Trang
 
T. 104, S. 5 (2015): Chuyên san Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ ĐẾN TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CÁ LĂNG ĐUÔI ĐỎ (Hemibagrus wyckioides Chaux và Fang, 1949) NUÔI TRONG LỒNG TRÊN HỒ CHỨA EA KAO- BUÔN MA THUỘT- ĐĂKLĂK Tóm tắt
Trần Thị Thu Sương, Lê Thị Thu Hà
 
T. 104, S. 5 (2015): Chuyên san Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ ĐẾN THỜI GIAN BIẾN THÁI VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG CUA BIỂN (Scylla serata Forskal, 1775) GIAI ĐOẠN ZOEA ĐẾN MEGALOPE Tóm tắt
Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Khoa Huy Sơn, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Thị Nu Hoa
 
T. 108, S. 9 (2015): Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ ƯƠNG LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CÁ CHÉP PHỤNG Tóm tắt
Nguyễn Thành Tâm
 
T. 91, S. 3 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 91A, số 3, năm 2014 ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ LÊN HOẠT ĐỘ AMYLASE NGOẠI BÀO TRONG CHẾ PHẨM KOJI TƯƠNG SẢN XUẤT TỪ CHỦNG Aspergillus oryzae N2 NUÔI CẤY TRÊN MÔI TRƯỜNG BÁN RẮN Tóm tắt
Nguyễn Hiền Trang, Phạm Trần Thùy Hương, Nguyễn Thị Thủy Tiên
 
T. 104, S. 5 (2015): Chuyên san Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN TỶ LỆ SỐNG VÀ THỜI GIAN BIẾN THÁI ẤU TRÙNG CUA XANH Scylla serrata (Forskal, 1775) GIAI ĐOẠN ZOEA ĐẾN MEGALOPA. Tóm tắt
Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Khoa Huy Sơn, Phạm Thị Phương Lan
 
T. 108, S. 9 (2015): Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN TỔNG HỢP ĐẾN HÀM LƯỢNG CÁC SẮC TỐ QUANG HỢP, CƯỜNG ĐỘ QUANG HỢP VÀ TỈ LỆ CÀ PHÊ NHÂN XUẤT KHẨU CỦA CÂY CÀ PHÊ VỐI TRÊN ĐẤT BAZAN TỈNH ĐẮK LẮK Tóm tắt
Nguyễn Văn Minh
 
T. 100, S. 1 (2015): CHUYÊN SAN NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐẤT CÁT BIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Hoàng Thị Thái Hoà, Đỗ Đình Thục
 
T. 89, S. 1 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 89, số 1, năm 2014 ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN HỮU CƠ VI SINH BOKASHI-TRICHODERMA ĐẾN TUYẾN TRÙNG NỐT SƯNG (MELOIDOGYNE INCOGNITA) HẠI HỒ TIÊU TẠI QUẢNG TRỊ Tóm tắt
Hoàng Thị Hồng Quế, Trần Thị Thuỳ, Trần Thị Thu Hà, Trương Thị Bích Phượng
 
T. 90, S. 2 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 90, số 2, năm 2014 ẢNH HƯỞNG CỦA TÌNH TRẠNG MANH MÚN ĐẤT ĐAI ĐẾN CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT CỦA CÁC HỘ TRỒNG LÚA Ở HUYỆN LỆ THỦY TỈNH QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Nguyễn Văn Toàn, Phạm Xuân Hùng, Dương Thị Tuyên
 
T. 108, S. 9 (2015): Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ TRỒNG ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐẤT NHIỄM MẶN Ở HUYỆN DUY XUYÊN, TỈNH QUẢNG NAM Tóm tắt
Trịnh Thị Sen, Phan Thị Phương Nhi, Trần Văn Tý, Đào Duy Hạnh
 
1 - 25 trong số 429 mục 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science