Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 101, S. 2 (2015): CHUYÊN SAN KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN THỊT QUY MÔ NHỎ VÀ VỪA Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: TIẾP CẬN HÀM SẢN XUẤT BIÊN NGẪU NHIÊN Tóm tắt
Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Mạnh Hùng
 
T. 89, S. 1 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 89, số 1, năm 2014 HIỆU QUẢ KỸ THUẬT VÀ QUY MÔ ĐẦU TƯ CỦA CAO SU TIỂU ĐIỀN TẠI HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ Tóm tắt
Bùi Dũng Thể, Lê Thanh An, Vũ Văn Phong
 
T. 93, S. 5 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 93, số 5, năm 2014 HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ , TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Võ Thị Thu Ngọc
 
T. 101, S. 2 (2015): CHUYÊN SAN KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN HIỆU QUẢ VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SẢN XUẤT SẮN HÀNG HÓA Ở TỈNH QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Trương Tấn Quân, Nguyễn Văn Toàn
 
T. 101, S. 2 (2015): CHUYÊN SAN KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ SẢN XUẤT MỘT SỐ CÂY NÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY Ở HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Hoàng Hữu Hòa (ĐHKT)
 
T. 105, S. 6 (2015): Khoa học Xã hội và Nhân văn HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ TƯ NHÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Tóm tắt
Nguyễn Đức Học
 
T. 98, S. 10 (2014): Journal of Agriculture and Rural Development HOUSEHOLD MUHSROOM PRODUCTION IN HUONG PHONG COMMUNE, LAGOON AREA IN THUA THIEN HUE PROVINCE Tóm tắt
Trần Thanh Đức, Nguyễn Phi Nam, Trương Thị Diệu Hạnh
 
T. 95, S. 7 (2014): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 95, số 7, năm 2014 HUỲNH THÚC KHÁNG VỚI SỬ HỌC VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX Tóm tắt
Trương Huỳnh Kỳ
 
T. 98, S. 10 (2014): Journal of Agriculture and Rural Development IMPACTS OF THE INTENSIVE AQUACULTURE ON THE GROUNDWATER IN THUA THIEN HUE PROVINCE: A CASE STUDY AT VINH AN COMMUNE, PHU VANG DISTRICT Tóm tắt
Yukihiro Hirai, Nguyễn Hữu Ngữ
 
T. 99, S. 11 (2014): Journal of Social Sciences and Humanities IMPROVING LIVELIHOOD ASSETS MANAGEMENT OF FLOATING BOAT COMMUNITIES IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE IN HUONG RIVER BASIN, THUA THIEN HUE PROVINCE Tóm tắt
Lê Văn Lân, Nguyen Thi Thu Lien
 
T. 98, S. 10 (2014): Journal of Agriculture and Rural Development IN VITRO FERMENTATION CHARACTERISTICS OF RICE BRAN, MAIZE, AND CASSAVA POWDER INCUBATED WITH RUMEN FLUID Tóm tắt
Đinh Văn Dũng
 
T. 98, S. 10 (2014): Journal of Agriculture and Rural Development Inhibition abilities of Bacillus spp. to Vibrio parahaemolyticus on early mortality syndrome in Thua Thien Hue Tóm tắt
Hồ Thị Tùng, Trần Quang Khánh Vân, Nguyễn Văn Khanh
 
T. 114, S. 15 (2015): JOINTLY PUBLISHED BY JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY A AND B HUE UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE JOINTLY PUBLISHED BY JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY A AND B HUE UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE Tóm tắt   Toàn văn Tạp chí
Tạp chí Khoa học Đại học Huế
 
T. 108, S. 9 (2015): Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn KẾT HỢP CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ TRUYỀN THỐNG TRONG PHỤC TRÁNG GIỐNG LÚA ĐỊA PHƯƠNG Tóm tắt
Lê Tiến Dũng
 
T. 105, S. 6 (2015): Khoa học Xã hội và Nhân văn KẾT HỢP KIẾN THỨC QUY TRÌNH VÀ KHÁI NIỆM VỀ ĐẠI SỐ LỚP 10 Tóm tắt
Nguyễn Văn Đăng
 
T. 91, S. 3 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 91B, số 3, năm 2014 KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU PHÒNG TRỪ BỆNH VÀNG LÁ GREENING TRÊN CÂY CAM BẰNG CHẤT KHÁNG SINH TẠI NGHỆ AN Tóm tắt
Nguyễn Minh Hiếu, Đoàn Nhân Ái, Đặng Văn Cung
 
T. 104, S. 5 (2015): Chuyên san Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NUÔI VỖ THÀNH THỤC VÀ SINH SẢN NHÂN TẠO CÁ LĂNG NHA (Mystus wyckioidesChaux và Fang, 1949) TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Nguyễn Phi Nam, Phạm Thị Phương Lan, Võ Đức Nghĩa, Hoàng Ngọc Thuận
 
T. 94, S. 6 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 94, số 6, năm 2014 KẾT QUẢ CHỌN LỌC THEO NGOẠI HÌNH VÀ SINH TRƯỞNG CỦA GÀ RI QUA 2 THẾ HỆ Tóm tắt
Nguyễn Minh Hoàn, Lê Đình Phùng, Nguyễn Đức Hưng
 
T. 103, S. 4 (2015): KHOA HỌC TRÁI ĐẤT & MÔI TRƯỜNG KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ BƯỚM (LEPIDOPTERA, RHOPALOCERA) Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN NA HANG VÀ HANG KIA-PÀ CÒ Tóm tắt
Vũ Văn Liên
 
T. 108, S. 9 (2015): Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MÙA VỤ CỦA CÁC GIỐNG LÚA ĐỊA PHƯƠNG CĂN NGƯỜN, RA ZƯ, A RI, CU GIƠ Ở MIỀN TRUNG Tóm tắt
Lê Tiến Dũng, Lê Như Cương, Trần Văn Mạnh, Nguyễn Tiến Long, Hoàng Trọng Kháng
 
T. 104, S. 5 (2015): Chuyên san Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT GIỐNG CÁ CHẠCH BÙN (Misgurnus anguillicaudatus Cantor, 1842) TẠI THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Võ Đức Nghĩa, Lê Văn Dân
 
T. 102, S. 3 (2015): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn Kế hoạch K.8 (1967) Tóm tắt
Hoàng Chí Hiếu
 
T. 105, S. 6 (2015): Khoa học Xã hội và Nhân văn KỸ NĂNG HỌC ĐƯỜNG CHỨC NĂNG CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ Tóm tắt
Phan Minh Tiến
 
T. 106, S. 7 (2015): Chuyên san Kỹ thuật và Công nghệ KHAI THÁC DÃY SỰ KIỆN PHỔ BIẾN SỬ DỤNG CÂY Seq-Tree Tóm tắt
Khoa CNTT, Nguyễn Thị Thu Hiền, Lê Hữu Hà, Văn Thế Thành
 
T. 108, S. 9 (2015): Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn KHAI THÁC GỖ TRÁI PHÉP: HIỆN TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ CÁC ĐỀ XUẤT NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA TIẾN TRÌNH VPA-FLEGT Tóm tắt
Trần Nam Thắng, Hoàng Thị Hồng Quế, Đoàn Quốc Tuấn, Nguyễn Văn Hoàng
 
101 - 125 trong số 429 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science