Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, S. 45 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG MẠNG CẢM BIẾN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI VNPT THANH HOÁ

Nguyễn Thế Cường, Vũ Hải Nam, Nguyễn Thu Hường

Tóm tắt


Quan trắc môi trường lao động là yêu cầu cần thiết cho các đơn vị có sử dụng lao động nhằm đảm bảo chất lượng môi trường làm việc cho người lao động. Để đánh giá được chất lượng môi trường làm việc cần sử dụng những thiết bị thu nhận thông tin về các yếu tố liên quan đến môi trường. Sự phát triển của điện tử và công nghệ thông tin - truyền thông tạo nên những thiết bị cảm biến cho phép người sử dụng thu nhận thông tin về thế giới thực. Việc ứng dụng các mạng cảm biến để giám sát môi trường lao động là một giải pháp có chi phí thấp nhưng vẫn đảm bảo được độ chính xác trong quá trình thu nhận thông tin. Bên cạnh đó, các mạng cảm biến còn cho phép giám sát tự động, liên tục trong một khoảng thời gian dài. Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu một hệ thống mạng cảm biến được sử dụng để quan trắc môi trường lao động tại Viễn thông Thanh Hoá (VNPT Thanh Hóa). Lần đầu tiên chất lượng môi trường làm việc tại các trạm viễn thông được đánh giá và giám sát. Kết quả nghiên cứu sẽ tạo điều kiện để mở rộng ứng dụng cho các môi trường làm việc tại các đơn vị khác.


Toàn văn: PDF