Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, S. 46 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

QUAN NIỆM NGHỆ THUẬT VÀ Ý THỨC TỔ CHỨC NGÔN TỪ THÔNG TỤC CỦA NGUYỄN HUY THIỆP

Nguyễn Văn Đông

Tóm tắt


Trong không khí những năm đổi mới, văn chương Việt Nam đã có bước chuyển mình đáng kể. Có những nhà văn đã tự vượt lên chính bản thân và nhận ra không thể viết như đã từng viết. Không khí đổi mới văn chương thực sự mang lại cho văn đàn Việt Nam sự khởi sắc. Nguyễn Huy Thiệp là một trong số ít nhà văn đương đại sáng tác trong khát vọng chống lại thứ văn chương “minh họa”, thiếu cá tính. Ông xác định nhiệm vụ của nhà văn là “thức tỉnh ý thức hướng về chân lý”, nghiền ngẫm về hiện thực, làm cho văn chương thành tiếng nói đối thoại về những vấn đề muôn thuở. Ông bình thường hóa, thông tục hóa những cái cao siêu và dị thường hóa những cái bình thường. Đó không phải cách bóp méo sự thật mà là để đối thoại, chất vấn hiện thực.


Toàn văn: PDF