Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

H

Hương, Nguyễn Thu, Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa
Hương, Nguyễn Thị, Giảng viên khoa Nông - Lâm - Ngư Nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức
Hương, Phạm Thị Thanh, Giảng viên khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức
Hương (A), Lê Thị, Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hồng Đức

K

Khanh, Nguyễn Như, Giảng viên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Khánh, Lê Thị, Học viên cao học
Khỏe, Lê Văn, Giảng viên khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hồng Đức
Kiên, Nguyễn Văn, Trung tâm nghiên cứu dược liệu Bắc Trung Bộ, Viện dược liệu
Kim Hồng, Nguyễn Thị, Giảng viên bộ môn Văn học, khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên
Kim Phượng, Lương Thị, Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Hồng Đức

L

Lan, Hoàng Thị, Thương
Lan, Ngọ Thị, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Hậu Lộc 2, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
Lan, Nguyễn Thị, Khoa Nông-Lâm-Ngư nghiệp
Lan, Nguyễn Thị, Giảng viên khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức
Lan, Tô Thị Ngọc, Giảng viên khoa Kế toán, Trường Đại học Lao động Xã hội
Lan, Vũ Thị, Giảng viên khoa Lý luận Chính trị - Luật, Trường Đại học Hồng Đức
Lan Anh, Lê Thị, Trưởng ban Tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa
Lan Anh, Nguyễn Thị, Khoa Lý luận Chính trị-Luật, Trường Đại học Hồng Đức
Lan Hương, Trần Thị, Khoa Kinh tế-Quản trị Kinh doanh
Lan Thương, Hoàng Thị, Khoa Nông-Lâm-Ngư nghiệp
Lan Thương, Hoàng Thị, Giảng viên khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Trường Đại Học Hồng Đức
Lâm, Lê Thị, Khoa Nông-Lâm-Ngư nghiệp
Lâm, Lê Thị, Giảng viên khoa Nông ­ Lâm ­ Ngư nghiệp, trường Đại học Hồng Đức
Lâm, Lê Thị, Giảng viên khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức
Lâm Hoài, Nguyễn Thị, Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

176 - 200 trong số 422 mục    << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>