Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

D

Dịu, Bùi Thị, Giảng viên khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức
Diệp, Lê Thị, Giảng viên khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hồng Đức
Duẩn, Vũ Văn, Giảng viên khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Hồng Đức
Dung, Hồ Thị, Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường Đại học Hồng Đức
Dung, Lê Thị, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn
Dung, Lê Thị, NCS Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội
Dung, Nguyễn Thị, Giảng viên khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức
Dung, Nguyễn Thị, Giảng viên khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Hồng Đức
Dung, Trịnh Phương, NCS. Trường Đại học Khoc học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
Dung, Đinh Thị Thuỳ, Giảng viên khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức
Dung, Đinh Thị Thùy, Giảng viên khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức
Duyên, Nguyễn Thị, Giảng viên khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Hồng Đức
Dũng, Hoàng Văn, Trung tâm Thông tin thư viện, Trường Đại học Hồng Đức
Dũng, Lê Xuân, Giảng viên khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hồng Đức
Dũng, Lê Xuân, Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hồng Đức
Dũng, Nguyễn Văn, Giảng viên khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường Đại học Hồng Đức
Dũng, Nguyễn Tiến, Giảng viên Viện Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Đại học Vinh
Dũng, Trần Quang, Giảng viên khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Hồng Đức
Dương, Nguyễn Huy, Trung tâm Nghiên cứu-Ứng dụng KHCN
Dương, Đỗ Ngọc, Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên

1 - 20 trong số 20 mục