Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 36 (2017): Khoa học Xã hội và Nhân văn GIÀ HÓA DÂN SỐ Ở THANH HÓA - THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Dung
 
S. 38 (2018): KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC LỐI SỐNG CHO SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA XU THẾ TOÀN CẦU HÓA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Lan Anh
 
S. 38 (2018): KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC LỐI SỐNG VĂN HÓA CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC HIỆN NAY THEO QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Lan
 
S. 42 (2018): KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC “KIỆM” CHO SINH VIÊN THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Lê Thị Hòa
 
S. 43 (2019): KHOA HỌC KINH TẾ - QTKD, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT GIÁO DỤC PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG “YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI” CHO SINH VIÊN HIỆN NAY THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Trịnh Tố Anh
 
S. 38 (2018): KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CHO THẾ HỆ TRẺ QUA DI TÍCH LỊCH SỬ - CÁCH MẠNG Ở THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Vân
 
S. 47 (2019): KHỐI NGÀNH KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG NHÂN VĂN HỒ CHÍ MINH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC THÔNG QUA MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Tâm
 
S. 43 (2019): KHOA HỌC KINH TẾ - QTKD, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Cao Thị Ngọc Hà
 
S. 47 (2019): KHỐI NGÀNH KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ HỆ GIÁ TRỊ CẦN GIÁO DỤC CHO NỮ SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Ở THANH HÓA HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Mai Thị Quý
 
S. 45 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ HỆ SỐ HILBERT CỦA MÔĐUN PHÂN BẬC LIÊN KẾT VÀ NÓN PHÂN THỚ CỦA MÔĐUN LỌC PHÂN BẬC Tóm tắt   PDF
Lê Xuân Dũng
 
S. 41 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC TRÊN CÁC SÔNG TỈNH THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Thiều Thị Thùy, Hồ Thị Hoàng Mai
 
S. 40 (2018): KHOA HỌC NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP HIỆN TRẠNG THỰC VẬT RỪNG PHÒNG HỘ CHẮN GIÓ, CHẮN CÁT BAY TẠI TỈNH THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Lại Thị Thanh, Lê Văn Tuất
 
S. 41 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG CỦA NGƯỜI CAO TUỔI Ở PHƯỜNG ĐÔNG SƠN, THÀNH PHỐ THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Lê Thị Hợi
 
S. 36 (2017): Khoa học Xã hội và Nhân văn KÝ ỨC TUỔI THƠ - NƠI TRỞ VỀ CỦA CÁC TÁC GIẢ HỒI KÍ TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM SAU 1985 Tóm tắt   PDF
Kiều Thu Huyền
 
S. 41 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KẾT CẤU PHÂN MẢNH TRONG TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI NGÃ XUỐNG CỦA SAMUEL BECKETT Tóm tắt   PDF
Lê Thúy Hằng
 
S. 30 (2016): Nông lâm Ngư nghiệp KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NUÔI THƯƠNG PHẨM CÁ RÔ ĐẦU VUÔNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC, TỈNH THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Trần Văn Tiến, Nguyễn Thị Dung
 
S. 46 (2019): KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ “GIA ĐÌNH 5 KHÔNG, 3 SẠCH” CỦA TỈNH THANH HOÁ HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Ngô Thị Hồng Hảo, Lê Thị Lan Anh
 
S. 34 (2017): Nông lâm Ngư nghiệp KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA LƢỢNG BÓN VI LƢỢNG MANGAN (MN - EDTA) KHÁC NHAU ĐẾN SINH TRƢỞNG, NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LÚA BC15 TẠI HUYỆN THẠCH THÀNH, TỈNH THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Mai, Hoàng Lan Thương
 
S. 44 (2019): KHOA HỌC NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG KALI VÀ THỜI VỤ GIEO CẤY ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA THUẦN HƯƠNG THANH 8 TẠI THỌ XUÂN TRONG VỤ XUÂN 2018 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Lan, Tống Văn Giang, Lê Thị Khánh, Nguyễn Trường Minh
 
S. 30 (2016): Nông lâm Ngư nghiệp KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG GA ĐẾN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT HẠT LÚA LAI F 1 TỔ HỢP TH7-2 TẠI THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Bá Thông, Lê Thị Thanh, Nguyễn Thị Mai, Lê Hữu Cơ
 
S. 40 (2018): KHOA HỌC NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TUỔI MẠ VÀ SỐ DẢNH CẤY ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LÚA BẮC THỊNH TRONG HỆ THỐNG CANH TÁC LÚA CẢI TIẾN (SRI) Ở VỤ XUÂN 2017 TẠI THIỆU HÓA - THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Bá Thông, Trần Thị Tâm, Mai Nhữ Thắng
 
S. 30 (2016): Nông lâm Ngư nghiệp KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT GIEO ƯƠM HẠT GIỐNG BA KÍCH (MORINDA OFFICINALIS HOW) PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN Tóm tắt   PDF
Phạm Xuân Luôn, Lê Chí Hoàn, Trần Trung Nghĩa, Phạm Văn Cường, Nhữ Mai Thuật
 
S. 44 (2019): KHOA HỌC NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG DƯA CHUỘT TRONG VỤ XUÂN Ở HUYỆN NGỌC LẶC, TỈNH THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Lê Thị Hường, Hoàng Thị Lan, Lê Thị Thanh Huyền
 
S. 40 (2018): KHOA HỌC NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THÂM CANH GIỐNG LÚA NẾP CẨM THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Lan, Trần Thị Ân, Nghiêm Thị Hương, Lê Thị Thanh Huyền
 
S. 40 (2018): KHOA HỌC NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ GIỐNG LÚA JAPONICA TRONG VỤ XUÂN NĂM 2017 TẠI THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Tống Văn Giang, Mai Nhữ Thắng, Nguyễn Bá Thông, Lê Ngọc Quân
 
51 - 75 trong số 266 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>