Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 29 (2016): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VẬT LIỆU POLYACRYLAMIT ĐẾN KHẢ NĂNG CHỐNG XÓI MÒN, BẠC MÀU ĐẤT VÀ NÂNG CAO NĂNG SUẤT MÍA TRÊN VÙNG ĐẤT DỐC TẠI ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Lê Sỹ Chính, Nguyễn Văn Dũng
 
S. 35 (2017): Khọc Tự nhiên và Công nghệ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN QUÁ TRÌNH SINH TỔNG HỢP CHITINASE CỦA CHỦNG NẤM METARHIZIUM SP. ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ XÁC CÔN TRÙNG TẠI THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Trịnh Thị Hồng
 
S. 34 (2017): Nông lâm Ngư nghiệp NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC 1-3-1-HC15 TRONG CANH TÁC CÂY MÍA TRÊN ĐẤT DỐC, BẠC MÀU HUYỆN THẠCH THÀNH VÀ THỌ XUÂN, TỈNH THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Trần Công Hạnh, Lê Đức Liên, Nguyễn Văn Hoan
 
S. 35 (2017): Khọc Tự nhiên và Công nghệ NGHIÊN CỨU CÁC CƠ CHẾ TÁN XẠ CHỦ ĐẠO ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘ LINH ĐỘNG CỦA HẠT TẢI TRONG GIẾNG LƯỢNG TỬ PHA TẠP HAI PHÍA Tóm tắt   PDF
Lê Văn Hiểu, Trần Thị Hải
 
S. 43 (2019): KHOA HỌC KINH TẾ - QTKD, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC Tóm tắt   PDF
Lê Thanh Tùng
 
S. 37 (2018): Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Chính trị và Pháp luật NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM DĂM GỖ KEO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thanh Thủy, Lê Hữu Vinh, Lê Thị Thùy Linh
 
S. 40 (2018): KHOA HỌC NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH CÂY RAU ĐẮNG BIỂN ( (L.) WETTST.) Tóm tắt   PDF
Trần Trung Nghĩa, Phạm Thị Lý, Lê Hùng Tiến, Lê Chí Hoàn, Hoàng Văn Hòa
 
S. 29 (2016): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GIẢI PHÓNG Fe, Cu, Pb, VÀ As TỪ PHẦN THẢI CÓ CHỨA QUẶNG ĐỒNG SUNPHUA Tóm tắt   PDF
Lê Thị Hoa, Vũ Văn Tùng, Nguyễn Thị Ngọc Mai, Lê Văn Khỏe, Vũ Thị Hà Mai
 
S. 30 (2016): Nông lâm Ngư nghiệp NGHIÊN CỨU LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN THÍCH HỢP CHO CÂY ỚT (CAPSICUM SSP) TRONG NHÀ LƯỚI TRÊN CƠ SỞ ÁP DỤNG PHẦN MỀM HƯỚNG DẪN BÓN PHÂN NUTRI.NET SOFTWARE TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Duy Thịnh, Trần Công Hạnh, Đàm Hương Giang
 
S. 46 (2019): KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGHIÊN CỨU LƯU LƯỢNG XE TẠI TUYẾN ĐƯỜNG HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG (THÀNH PHỐ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA) TRONG GIỜ CAO ĐIỂM ĐỂ LÀM RÕ MỨC ĐỘ TẮC NGHẼN CỦA TUYẾN ĐƯỜNG VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ, MÔI TRƯỜNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Ngọc
 
S. 45 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG CẤU TRÚC NANO XỐP TỪ CỤM PHÂN TỬ Zn12O12 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thảo
 
S. 39 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG ĐỘNG LỰC PHÂN TỬ CẤU TRÚC NANO XỐP ZnO KÊNH RỖNG DẠNG LỤC GIÁC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thảo
 
S. 34 (2017): Nông lâm Ngư nghiệp NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG HỮU TÍNH CÂY BÁCH BỘ (STEMONA TUBEROSA LOUR.) TẠI THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Trần Thị Mai, Phạm Thị Lý, Lê Hùng Tiến, Hoàng Thị Sáu, Trần Trung Nghĩa, Đặng Quốc Tuấn
 
S. 44 (2019): KHOA HỌC NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÂY HOA PANSY (VIOLA TRICOLOR. LINN) TRONG NHÀ CÓ MÁI CHE TẠI THÀNH PHỐ THANH HOÁ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hải Hà
 
S. 30 (2016): Nông lâm Ngư nghiệp NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG CÂY CÀ GAI LEO TẠI THANH HOÁ Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Sáu, Phạm Thị Lý, Trần Thị Mai
 
S. 30 (2016): Nông lâm Ngư nghiệp NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐỂ NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG RAU MẦM HỌ CẢI (BRASSICACEAE) TẠI THÀNH PHỐ THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Lê Văn Ninh, Nguyễn Thị Hòe
 
S. 40 (2018): KHOA HỌC NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ CỦA MỘT SỐ GIỐNG LẠC (ARACHIS HYPOGAEA. L) CÓ NĂNG SUẤT KHÁC NHAU TRỒNG TẠI HUYỆN TRIỆU SƠN, TỈNH THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Lê Văn Trọng, Nguyễn Như Khanh, Vũ Thị Thu Hiền, Ngô Thị Hoản
 
S. 43 (2019): KHOA HỌC KINH TẾ - QTKD, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT NGHIÊN CỨU NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ CHẤP NHẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ E-BANKING TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH HOÁ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngân Hà
 
S. 37 (2018): Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Chính trị và Pháp luật NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - BIDV CHI NHÁNH THANH HOÁ Tóm tắt   PDF
Lê Thị Nương
 
S. 30 (2016): Nông lâm Ngư nghiệp NGHIÊN CỨU TẨY SẠCH VIRUS TRÊN MỘT SỐ GIỐNG KHOAI TÂY: KT2, KT3 VÀ VC38 - 6 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Vân, Nghiêm Thị Hương
 
S. 39 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU THỜI GIAN SỐNG VẬN CHUYỂN VÀ THỜI GIAN SỐNG LƯỢNG TỬ TRONG MÔ HÌNH GIẾNG LƯỢNG TỬ PHA TẠP MỘT PHÍA Tóm tắt   PDF
Ngọ Thị Lan, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Văn Cần
 
S. 39 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU THỪA SỐ DẠNG CHẮN ĐỂ KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA PHA TẠP LÊN TÍNH CHẤT ĐIỆN TRONG GIẾNG LƯỢNG TỬ Tóm tắt   PDF
Trần Mai Loan, Trần Thị Hải, Nguyễn Văn Cần
 
S. 29 (2016): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM MÔ HÌNH HỆ THỐNG TRUYỀN ĐIỆN KHÔNG DÂY CÔNG SUẤT NHỎ Tóm tắt   PDF
Trần Hùng Cường, Lê Phương Hảo
 
S. 45 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN XẠ KHUẨN (ACTINOMYCETES) ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ ĐẤT NGẬP MẶN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG (TỈNH THANH HÓA) CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG NẤM FUSARIUM OXYSPORUM Tóm tắt   PDF
Hà Thị Phương, Trần Thị Hải Yến
 
S. 30 (2016): Nông lâm Ngư nghiệp NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH GIỐNG LÚA NGẮN NGÀY TRỒNG TRÊN CHÂN ĐẤT HAI VỤ LÚA HUYỆN THẠCH THÀNH ĐỂ TĂNG QUỸ ĐẤT TRỒNG CÂY VỤ ĐÔNG Tóm tắt   PDF
Lê Hoài Thanh, Lê Văn Ninh, Lê Hữu Cần
 
126 - 150 trong số 266 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>