Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 47 (2019): KHỐI NGÀNH KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG HỆ GIÁ TRỊ CHUẨN MỰC CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Đặng Thùy Vân
 
S. 37 (2018): Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Chính trị và Pháp luật QUAN ĐIỂM NHO GIÁO VỀ “DÂN LÀ GỐC” VÀ BÀI HỌC LẤY DÂN LÀM GỐC CỦA ĐẢNG TA HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Lê Thị Hoài
 
S. 36 (2017): Khoa học Xã hội và Nhân văn QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THÀNH PHỐ THANH HÓA (1804 - 2016) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Hà
 
S. 38 (2018): KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC VÀO GIẢNG DẠY TRONG MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Lê Thị Anh
 
S. 47 (2019): KHỐI NGÀNH KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ QUÁN TRIỆT QUAN ĐIỂM ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG VỀ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA ĐI ĐÔI VỚI BẢO VỆ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG CHO SINH VIÊN THÔNG QUA GIẢNG DẠY MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Lê Thị Anh
 
S. 42 (2018): KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHẦN MỀM CABRI 3D TRONG MỘT SỐ TÌNH HUỐNG DẠY HỌC KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH LÍ CỦA HÌNH HỌC KHÔNG GIAN LỚP 11 Tóm tắt   PDF
Lê Huy Vũ, Bùi Khắc Thiện
 
S. 38 (2018): KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP BIẾN PHÂN RITZ TRONG CÁC BÀI TẬP CƠ HỌC LƯỢNG TỬ CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH VẬT LÝ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Ngọc
 
S. 45 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ SỰ ỔN ĐỊNH CỦA CÁC CHUYỂN ĐỘNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Cần
 
S. 37 (2018): Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Chính trị và Pháp luật SỰ CHUYỂN DỊCH CỦA TỶ GIÁ VÀO LẠM PHÁT - XÂY DỰNG MÔ HÌNH SVAR CHO BỐI CẢNH KINH TẾ VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Lê Huy Chính, Lê Thị Bình
 
S. 45 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ SỰ HỘI TỤ THEO TRUNG BÌNH VÀ LUẬT YẾU SỐ LỚN CHO MẢNG KÉP CÁC TẬP NGẪU NHIÊN VÀ CÁC TẬP NGẪU NHIÊN MỜ TRONG KHÔNG GIAN BANACH Tóm tắt   PDF
Phạm Trí Nguyễn
 
S. 36 (2017): Khoa học Xã hội và Nhân văn SỰ VẬN ĐỘNG VỀ NỘI DUNG TƯ TƯỞNG CỦA TIỂU THUYẾT CHƯƠNG HỒI TRUNG ĐẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Võ Văn Thành
 
S. 41 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN SO SÁNH KẾT CẤU HƯ KHÔNG TRONG THƠ HAIKU VÀ ĐẶC TÍNH Ý TẠI NGÔN NGOẠI TRONG THƠ TUYỆT CÚ ĐỜI ĐƯỜNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thanh Nga
 
S. 34 (2017): Nông lâm Ngư nghiệp SO SÁNH MỨC ĐỘ NHIỄM SÂU HẠI CHÍNH TRÊN CÁC GIỐNG LÚA NGẮN NGÀY SẢN XUẤT VỤ MÙA CỰC SỚM TẠI HUYỆN NÔNG CỐNG, TỈNH THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Lê Văn Ninh, Trần Thị Mai, Lê Thị Hường
 
S. 36 (2017): Khoa học Xã hội và Nhân văn TÁC ĐỘNG CỦA CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ ĐỐI VỚI CHIẾN LƢỢC QUÂN SỰ CỦA MỸ Tóm tắt   PDF
Trần Thị Hằng
 
S. 38 (2018): KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ TÌM KIẾM VIDEO BÀI GIẢNG DẠNG SLIDE DỰA VÀO NỘI DUNG Tóm tắt   PDF
Lê Văn Hào, Lê Thị Hồng Hà, Trịnh Thị Anh Loan
 
S. 38 (2018): KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ TÍCH CỰC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC HIỆN NAY THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Trịnh Tố Anh
 
S. 38 (2018): KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ TÍCH HỢP RÈN LUYỆN NĂNG LỰC GIAO TIẾP CHO SINH VIÊN THÔNG QUA VIỆC DẠY HỌC HỌC PHẦN NGỮ DỤNG HỌC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Bé
 
S. 39 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ TÍNH CHẤT TỪ NHIỆT CỦA HỆ VẬT LIỆU PEROVSKITE NỀN MANGAN La0,7A0,3MnO3 VỚI A LÀ Ca, Sr và Ba Tóm tắt   PDF
Đinh Chí Linh, Lê Viết Báu, Trần Đăng Thành
 
S. 45 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ TÍNH TOÁN DÒNG SPIN TRONG CẤU TRÚC TIẾP XÚC DỊ CHẤT BÁN DẪN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Lâm Hoài
 
S. 42 (2018): KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ TẦM QUAN TRỌNG CỦA TIẾNG NHẬT IT TRONG CUỘC CÁCH MẠNG 4.0 Tóm tắt   PDF
Huỳnh Tấn Hội
 
S. 45 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ TỔNG HỢP VÀ CẤU TRÚC CỦA MỘT SỐ CHẤT MÀU AZO TỪ ANETOL TRONG TINH DẦU HỒI Tóm tắt   PDF
Lê Thị Hoa, Trịnh Thị Huấn, Nguyễn Thị Hường, Vũ Thị Hà Mai
 
S. 29 (2016): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ TỔNG HỢP VÀ XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC CẤU TẠO PHỨC CHẤT CỦA NIKEN VỚI PHỐI TỬ LÀ AXIT 6-HYDROXY-3-SUNFOQUINOLIN-7-YLOXYAXETIC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thị Ngọc Vinh
 
S. 29 (2016): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ TỔNG HỢP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC MỘT SỐ AMIT LÀ DẪN XUẤT CỦA 3-METYL-4-(2-AMINO-4,5-DIMETOXIPHENYL) FUROXAN TỪ EUGENOL TRONG TINH DẦU HƯƠNG NHU Tóm tắt   PDF
Trịnh Thị Huấn
 
S. 35 (2017): Khọc Tự nhiên và Công nghệ TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANO NiO/Cr2O3/ZnO VÀ THỬ NGHIỆM XỬ LÝ CHẤT THẢI CHỨA DẪN XUẤT HALOGEN Tóm tắt   PDF
Trịnh Đình Định, Trần Thị Huyền, Tống Văn Giang, Trần Thị Thảo, Nguyễn Đức Minh, Trịnh Lan Hồng
 
S. 44 (2019): KHOA HỌC NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH NUÔI THƯƠNG PHẨM CÁ NHEO MỸ (ICTALURUS PUNCTATUS) TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC Tóm tắt   PDF
Lê Bá Tuấn, Lê Văn Thành, Trương Thị Hà, Vũ Văn Chiến, Nguyễn Huy Dương
 
176 - 200 trong số 266 mục << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>