Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 12 (2019) A GENRE-BASED APPROACH TO TEACHING NEW ENGLISH 10 Tóm tắt   PDF
Nguyen Thi Huong Lan, Phan Thi Ngoc Bich
 
S. 12 (2019) APPLICATION OF THEORY OF MULTIPLE INTELLIGENCES IN TEACHING REVOLUTIONARY LINE OF THE VIETNAMESE COMMUNIST PARTY TO STUDENTS OF FUNDAMENTAL FACULTY AT HAINOI NATIONAL UNIVERSIY OF EDUCATION Tóm tắt   PDF
Nguyen Thị Thanh Tung
 
S. 7 (2019) BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TRÍ TUỆ CHO HỌC SINH LỚP 11 THÔNG QUA TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CÓ TÍNH PHÂN BẬC TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở NƯỚC CỘNG HÕA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Tóm tắt   PDF
Somchay Songsamayvong
 
S. 1 (2019) Bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông chuyên Tóm tắt   PDF
NGUYỄN MINH TƯỜNG
 
S. 7 (2019) BIỂU HIỆN TỔN THƯƠNG TÂM LÍ CỦA TRẺ EM TRONG GIA ĐÌNH KHÔNG TOÀN VẸN QUA HÀNH VI CỦA TRẺ VỚI GIA ĐÌNH VÀ CUỘC SỐNG XÃ HỘI Tóm tắt   PDF
Huỳnh Văn Sơn
 
S. 4 (2019) BIỆN PHÁP GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hải Biên
 
S. 12 (2019) CARRYING OUT THE COURSE OF VIETNAMESE SOCIO - ECONOMIC GEOGRAPHY THROUGH PROJECT-BASED LEARNING Tóm tắt   PDF
Trinh Chi Tham
 
S. 7 (2019) CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU VỀ VIỆC BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ CHO GIÁO VIÊN VÀ SINH VIÊN SƯ PHẠM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Diệu Linh, Đỗ Hương Trà
 
S. 4 (2019) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN VỀ VIỆC PHÁT HIỆN VÀ TỐ GIÁC TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Tròn
 
S. 1 (2019) Các dự án học tập về lịch sử, địa lí địa phương tỉnh Phú Yên theo hướng phát triển năng lực học sinh tiểu học Tóm tắt   PDF
MAI THỊ LÊ HẢI
 
S. 1 (2019) Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi gây hấn của học sinh trung học phổ thông Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ NGỌC BÉ, NGUYỄN THẾ LỢI, LÊ THỊ MAI
 
S. 7 (2019) CHUẨN BỊ CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM TOÁN KĨ NĂNG DẠY HỌC QUA TRẢI NGHIỆM TRONG HỌC PHẦN “PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HÌNH HỌC” Tóm tắt
Nguyễn Thị Thanh Vân
 
S. 12 (2019) CONNECTING FORMATIVE ASSESSMENT AND INSTRUCTION BASED ON LEARNING OUTCOMES FOR BLENDED LEARNING MODEL IN HIGHER EDUCATION Tóm tắt   PDF
Pham Duong Thu Hang
 
S. 9 (2019) DẠY HỌC KHÁI NIỆM TÍCH PHÂN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG TỪ QUAN ĐIỂM LIÊN MÔN TOÁN – VẬT LÍ: MỘT GIẢI PHÁP GIÚP VƯỢT QUA NHỮNG BẤT CẬP ĐẶT RA BỞI CÁC CÁCH TIẾP CẬN TRUYỀN THỐNG Tóm tắt   PDF
Lê Thị Hoài Châu, Ngô Minh Đức
 
S. 7 (2019) DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG GIÁO DỤC: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN Tóm tắt   PDF
Trần Chí Độ
 
S. 9 (2019) DẠY HỌC TIẾT ÔN TẬP CHƯƠNG MÔN TOÁN Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC Tóm tắt
Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Quyền
 
S. 1 (2019) Dạy học kết hợp - Một hình thức phù hợp với dạy học đại học ở Việt Nam thời đại kỉ nguyên số Tóm tắt   PDF
VŨ THÁI GIANG, NGUYỄN HOÀI NAM
 
S. 12 (2019) DEVELOPING MODELING COMPETENCY FOR PRIMARY STUDENTS THROUGH REAL-LIFE CONTEXT IN NATURAL NUMBER TOPIC COMPARISON IN GERMANY, SINGAPORE AND VIETNAM Tóm tắt   PDF
Chu Cam Tho, Nguyen Tien Dat
 
S. 12 (2019) DEVELOPING SPATIAL THINKING SKILLS IN TEACHING GEOGRAPHY FOR THE 12TH GRADE STUDENTS BY USING GEOGRAPHY ATLAS OF VIETNAM Tóm tắt   PDF
Nguyen Tu Linh
 
S. 12 (2019) DEVELOPMENT OF EXPERIENTIAL TEACHING COMPETENCE THROUTH SCIENCE RESEARCH FOR GEOGRAPHY PRE-SERVICE TEACHERS AT CAN THO UNIVERSITY Tóm tắt   PDF
Nguyen Thi Ngoc Phuc, Ho Thi Thu Ho
 
S. 12 (2019) EVALUATING THE DEFFERENCES BETWEEN HUMAN TRANSLATION AND MACHINE TRANSLATION – AN IMPLICATION FOR TEACHING AND LEARNING TRANSLATION COURSE FOR CONSTRUCTION MATERIALS IN THE NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY (NEU) Tóm tắt   PDF
Pham Phuong Lan
 
S. 12 (2019) EXPERIENCES OF IMPROVING MATHEMATICAL COMMUNICATION COMPETENCE FOR VIETNAMESE SECONDARY SCHOOL THROUGH THEME “SOLVING PROBLEM BY SETTING UP SYSTEM OF EQUATIONS” Tóm tắt   PDF
Hoa Anh Tuong, Nguyen Huu Hau
 
S. 12 (2019) FACTORS AFFECTING THE READING HABITS OF THIRD-YEAR-SOCIOLOGICAL STUDENTS AT CAN THO UNIVERSITY Tóm tắt   PDF
Tran Thi Diem Can
 
S. 12 (2019) FACTORS AFFECTING THE USE OF ETHNIC PEOPLE GAMES IN EDUCATIONAL ACTIVITIES AT PRESCHOOL Tóm tắt   PDF
Luong Thi Dinh
 
S. 7 (2019) GIÁO DỤC SONG NGỮ: LỰA CHỌN MÔ HÌNH CỦA CÁC NƯỚC CHÂU Á Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Mộc Lan, Nguyễn Thúy Nga
 
1 - 25 trong số 99 mục 1 2 3 4 > >>