Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 6 (2019) A STRUCTURAL CHARACTERIZATION OF MoO3 MATERIAL PREPARED USING THREE DIFFERENT METHODS Tóm tắt   PDF
Pham Van Hai, Nguyen Hong Minh Chau
 
S. 6 (2019) AMPHIBIAN DIVERSITY AND ABUNDANCE FROM TWO STREAMS IN XUAN SON NATIONAL PARK Tóm tắt   PDF
Do Thi Yen, Le Trung Dung, Dao Van Thong
 
S. 6 (2019) ANTIBACTERIAL CONSTITUENTS FROM THE ROOTS OF Stemona collinsae PLANT COLLECTED IN LAOS Tóm tắt   PDF
Tran Cong So, Hoang Thi Duyen, Vong Anatha Khamko
 
S. 3 (2019) Ảnh hưởng sự pha tạp Fe lên khả năng quang xúc tác của vật liệu Bi2WO6 chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt Tóm tắt   PDF
NGUYỄN ĐĂNG PHÚ, PHẠM VĂN HẢI, PHẠM ĐỖ CHUNG, LỤC HUY HOÀNG
 
S. 6 (2019) BAM: BORDER ADJUSTMENT METHOD IMPROVE THE EFFICIENCY OF IMBALANCED BIOLOGICAL DATA CLASSIFICATION Tóm tắt   PDF
Nguyen Thi Hong, Dang Xuan Tho
 
S. 6 (2019) BUILD THEORY OF NONLINEAR DEFORMATION FOR BCC AND FCC SUBSTITUTIONAL ALLOYS AB WITH INTERSTITIAL ATOM C UNDER PRESSURE Tóm tắt   PDF
Nguyen Nguyen Hoc, Nguyen Thi Hoa, Nguyen Duc Hien
 
S. 6 (2019) DENSITY FUNCTIONAL THEORY CALCULATIONS FOR FORMATION ENERGIES AND STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF La OR Gd DOPED Bi2WO6 SYSTEMS Tóm tắt   PDF
Tran Phan Thuy Linh, Pham Van Hai, Nguyen Dang Phu, Duong Quoc Van, Nguyen Thi Thao, Tran Thien Lan
 
S. 6 (2019) EFFECT OF BITTER MELON (Momordica charantia Linn.) EXTRACT ON GROSS MORPHOLOGY AND WEIGHT OF SOME METABOLIC TISSUES IN MICE Tóm tắt   PDF
Le Ngoc Hoan, Do Thi Nhu Trang, Nguyen Phuc Hung, Ho Thi Hong Van, Chu Dinh Toi
 
S. 6 (2019) EFFECT OF TEMPERATURE ON ELECTRICAL PROPERTIES OF YTTRIA-DOPED CERIA AND YTTRIA-STABILIZED ZIRCONIA Tóm tắt   PDF
Le Thu Lam, Vu Van Hung, Nguyen Thanh Hai
 
S. 6 (2019) EFFECTIVE RECOVERY AND PURIFICATION OF POLY(3-HYDROXYBUTYRATE) FROM A HALOPHILIC BACTERIUM BY CHEMICAL DIGESTION METHOD Tóm tắt   PDF
Doan Van Thuoc, Tran Thi Loan
 
S. 6 (2019) ELECTROMAGNETIC PROPERTIES OF MULTI-CONFIGURATION OF GOLD NANO CLUSTER ABSORBER IN INFRARED REGIME Tóm tắt   PDF
Tran Manh Cuong, Kieu Huyen Trang, Do Hoang Tung, Nguy The Cuong, Pham Van Dien
 
S. 6 (2019) EXISTENCE AND UNIQUENESS OF SOLUTIONS TO A CLASS OF QUASILINEAR DEGENERATE PARABOLIC EQUATIONS Tóm tắt   PDF
Tran Thi Quynh Chi, Le Thi Thuy
 
S. 6 (2019) EXTENDED DEGREE OF RATIONAL MAPS Tóm tắt   PDF
Nguyen Dat Dang
 
S. 6 (2019) ISOLATION OF SOME FLAVONOIDS FROM Vitex trifolia IN BACHMA NATIONAL PARK, THUA THIEN HUE, VIETNAM Tóm tắt   PDF
Nguyen Thi Kim Thoa, Nguyen Thi Thu Hien, Le Thi Phuong Thao, Vu Thi Minh Hong, Pham Tien Dung
 
S. 6 (2019) LIOUVILLE TYPE THEOREM FOR STABLE SOLUTIONS TO ELLIPTIC EQUATIONS INVOLVING THE GRUSHIN OPERATOR Tóm tắt   PDF
Nguyen Thi Quynh
 
S. 3 (2019) Mặt nạ nhân chống tấn công dpa lên AES trên Smart Card Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THANH TÙNG, TRẦN NGỌC QUÝ
 
S. 3 (2019) Một số tính chất của đồ thị có trọng ứng với đơn thức thuộc (It : m2) (It : m) Tóm tắt   PDF
HÀ THỊ THU HIỀN
 
S. 3 (2019) Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thu và sử dụng phôi cá ngựa vằn trong dạy và học thực hành học phần tế bào học và sinh học phát triển Tóm tắt   PDF
ĐÀO THỊ SEN, CHU THỊ THU NGỌC, MAI VĂN HƯNG
 
S. 3 (2019) Nghiên cứu sự nóng chảy của hợp kim thay thế AuCu dưới tác dụng của áp suất cao lên tới 100 GPa Tóm tắt   PDF
NGUYỄN QUANG HỌC, TRẦN ĐÌNH CƯỜNG
 
S. 3 (2019) Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính sinh học của 2 dẫn xuất mới chứa dị vòng thiazolidin-4-on của 2-nitrovanillin Tóm tắt   PDF
TRƯƠNG MINH LƯƠNG, NGÔ THỊ LIÊN
 
S. 3 (2019) Nghiên cứu xử lí axit perflooctanoic (pfoa) nồng độ thấp bằng sóng siêu âm hóa học Tóm tắt   PDF
PHAN THỊ LAN ANH, PHẠM THÚY HẠNH
 
S. 3 (2019) Nghiên cứu đặc điểm sinh học của chủng vi khuẩn VK124 phân lập từ đất rừng ngập mặn có khả năng sinh tổng hợp ectoine Tóm tắt   PDF
ĐOÀN VĂN THƯỢC, LÊ VĂN DŨNG
 
S. 3 (2019) Ngưng tụ của vật chất trong mô hình sigma tuyến tính của hệ pha trộn hai thành phần - Tóm tắt   PDF
LÊ VIẾT HÒA, NGUYỄN TUẤN ANH, ĐẶNG THỊ MINH HUỆ, ĐINH THANH TÂM
 
S. 3 (2019) Nhân giống cây hoa hồng vân khôi (Rosa “Souvenir de la malmaison”) bằng kĩ thuật nuôi cấy mô Tóm tắt   PDF
LA VIỆT HỒNG, CHU ĐỨC HÀ, TRẦN THỊ THANH HUYỀN, LÊ THỊ LÂM, MAI THỊ HỒNG
 
S. 6 (2019) PHASE TRANSITION IN THE LINEAR SIGMA MODEL OF THE TWO-COMPONENT MIXING SYSTEM Tóm tắt   PDF
Le Viet Hoa, Nguyen Tuan Anh, Dang Thi Minh Hue, Dinh Thanh Tam
 
1 - 25 trong số 45 mục 1 2 > >>