T. 18, S. 1K (2015)

Mục lục

Articles

Điều khiển hệ thống treo chủ động của xe ô tô dùng H∞ và điều khiển thích nghi bền vững Tóm tắt PDF
Trong Hieu Bui, Quoc Toan Truong 05-13
Thiết kế các bộ điều khiển trượt ứng dụng trong điều khiển chuyển động thay đổi hướng di chuyển của robot cá 3 khớp dạng Carangiform Tóm tắt PDF
Võ Tường Quân 14-26
Ứng dụng giải thuật di truyền trong tối ưu hóa kích thước dài các khâu của robot cá 3 khớp dạng carangiform để robot cá có thể di chuyển với vận tốc dài mong muốn Tóm tắt PDF
Phu Duc Huynh, Hoang Hiep Ly, Thanh Lap Dang, Thanh Phat Vo, Tuong Quan Vo 27-36
Hợp lý hóa trạm sản xuất: một trường hợp nghiên cứu Tóm tắt PDF
Lê Ngọc Quỳnh Lam 37-43
Thiết kế công cụ hỗ trợ sản xuất tinh gọn trong ngành gỗ theo phương pháp tiếp cận CDIO Tóm tắt PDF
Lê Thị Diễm Châu, Lê Hoàng Vĩnh Khánh, Lê Bá Duy, Lê Ngọc Quỳnh Lam, Đỗ Ngọc Hiền 44-53
Ứng dụng sơ đồ chuỗi giá trị VSM tinh gọn hệ thống sản xuất công ty Clisal Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Như Phong, Võ Văn Thanh, Nguyễn Hữu Phúc, Hà Thị Thúy Vân 54-59
Ứng dụng Lean Six Sigma vào line hàn bấm cabin KIA K2700ii&K3000s Tóm tắt PDF
Nguyễn Như Phong, Nguyễn Hữu Phúc, Võ Văn Thanh, Nguyễn Văn Sang, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Vũ Hòa 60-70


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP