T. 12, S. 5 (2009)

Mục lục

Articles

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ KHẢO NGHIỆM THIẾT BỊ LẠNG CÁ BASA Tóm tắt PDF
Trần Doãn Sơn, Trần Nhật Khoa, Nguyễn Tuấn Hùng 5-13
THIẾT KẾ ĐẢM BẢO KHẢ NĂNG BẢO TRÌ Tóm tắt PDF
Trần Đăng Hiển, Trần Đại Nguyên, Phạm Ngọc Tuấn 14-24
ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN PHÂN LỚP RÚT TRÍCH THÔNG TIN VĂN BẢN FSVM TRÊN INTERNET Tóm tắt PDF
Vũ Thanh Nguyên, Trang Nhật Quang 25-36
XỬ LÝ MÀU NƯỚC THẢI GIẤY BẰNG PHẢN ỨNG FENTON Tóm tắt PDF
Đào Sỹ Đức, Vũ Thị Mai, Đoàn Thị Phương Lan 37-45
THẠCH LUẬN GRANITOIT KHỐI HẢI VÂN Tóm tắt PDF
Lê Đức Phúc 46-54
ĐẶC ĐIỂM NỨT NẺ TRONG CÁC ĐÁ GRANIT TUỔI CRETA MUỘN Tóm tắt PDF
La Thị Chích, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Tạ Thị Thu Hoài 55-67
CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIỚI HẠN CHẢY CỦA ĐẤT VÀ MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA CHÚNG Tóm tắt PDF
Phan Thị San Hà, Lê Minh Sơn 68-79
ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG CÔN ĐẢO Tóm tắt PDF
Ngô Đức Chân 80-89
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƯỜNG ĐỘ XI MĂNG ĐẤT Tóm tắt PDF
Đậu Văn Ngọ 90-100
TÌNH HÌNH Ô NHIỄM ARSEN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt PDF
Nguyễn Việt Kỳ 101-112
MỘT SỐ CẢI TIẾN ĐỐI VỚI PHƯƠNG PHÁP CẤP PHÁT KÊNH TẦN SỐ MẠNG DI ĐỘNG TẾ BÀO Tóm tắt PDF
Đỗ Hữu Trí, Vũ Duy Lợi, Hà Mạnh Đào 113-121


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP