Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao, S. 1 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu bài tập phát triển sức nganh cho nam vận động viên Bóng đá lứa tuổi 14-15 tỉnh Xay Xồm Bun- Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Lue Moua Xiama, Nguyễn Xuân Hường

Toàn văn: PDF