Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao, S. 3 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng Chương trình thể dục thể thao ngoại khóa môn Bóng rổ nâng cao thể lực cho học sinh Trường Trung học cơ sở Bích Sơn, Bắc Giang

Đinh Quang Ngọc

Toàn văn: PDF