Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao, S. 3 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mỗi quan hệ giữa thời gian tập luyện và trạng thái tâm lý trước thi đấu của vận động viên đội tuyển Võ cổ truyền tỉnh Đồng Nai

Lê Thị Mỹ Hạnh, Mai Hồng Phát

Toàn văn: PDF