Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao, S. 4 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng bài tập bổ trợ kỹ thuật cắt kéo cho nữ vận động viên đội tuyển Pencak Silat Hải Phòng lứa tuổi 15-17

Trần Kim Tuyến, Phạm Thị Thu Huyền

Toàn văn: PDF