Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao, S. 6 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số giải pháp nâng cao năng lực sư phạm cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội

Nguyễn Doãn Vũ, Nguyễn Việt Hồng

Toàn văn: PDF