Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao, S. 6 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số hạn chế trong chương trình đào tạo Ngành Quản lý Thể dục thể thao – Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh dưới góc nhìn của cựu sinh viên và các giải pháp đề xuất

Nguyễn Thị Xuân Phương

Toàn văn: PDF