Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao, S. 6 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Lựa chọn và đánh giá hiệu quả bài tập thể dục nhịp điệu phát triển thể chất cho học sinh khối lớp 4 Trường tiểu học Thị trấn Chúc Sơn – Chương Mỹ - Hà Nội

Nguyễn Xuân Trãi, Lê Thị Vân Trang

Toàn văn: PDF