Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao, S. 6 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng phần mềm 3D Anatomy Train trong giảng dạy môn giải phẫu Thể dục thể thao cho sinh viên Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Nguyễn Thu Trang, Đinh Thị Mai Anh

Toàn văn: PDF