Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao, S. 1 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng phần mềm MTM trong giảng dạy phương pháp trọng tài cho sinh viên chuyên ngành Bóng chuyền Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

Lê Trí Trường

Toàn văn: PDF