S. 4 (2019)

Mục lục

LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THỂ DỤC THỂ THAO

Sự quan tâm sâu sắc của Bác Hồ về tuổi trẻ rèn luyện thân thể PDF
Truong Quốc Uyên 4

BÀI BÁO KHOA HỌC

Tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá sự phát triển bền vững thể dục thể thao quần chúng PDF
Nguyễn Cẩm Ninh, Lộc Đình Cương, Đào Văn Thăng 7
Đặc điểm người dân tập luyện thể dục thể thao thường xuyên tại miền núi phía Bắc PDF
Đỗ Hữu Trường, Mai Thị Bích Ngọc, Ngô Thị Như Thơ, Lê Thị Tuyết Thương 13
Thực trạng mô hình và ảnh hưởng của các yếu tố đến mô hình hoạt động thể thao ngoại khóa của học sinh, sinh viên tại nơi cư trú PDF
Cao Hoàng Anh, Đinh Thị Mai Anh 18
Thực trạng các yếu tố tác động đến tiêu dùng thể thao và phát triển dịch vụ thể dục thể thao quần chúng tại Việt Nam PDF
Ngô Trang Hưng, Vũ Như Quỳnh, Nguyễn Đình Chung, Nguyễn Ngọc Sự 22
Đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ thể dục thể thao quần chúng đáp ứng nhu cầu xã hội PDF
Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Thu Hường, Nguyễn Thành Long, Nguyễn Văn Tuấn 29
Đặc điểm cấu trúc giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp và thái độ tập luyện thể dục thể thao hiện nay của người dân ở các xã đã và đang xây dựng nông thôn mới PDF
Bùi Ngọc, Đặng Hoài An, Lê Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Hưng 34
Đặc điểm của đối tượng không tập luyện thể dục thể thao ở khu vực thành thị Việt Nam PDF
Nguyễn Thị Xuân Phương 39
Đặc điểm cơ cấu tổ chức nghề nghiệp và thực trạng thể lực của công nhân công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 26, khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh PDF
Tạ Hữu Hiếu, Nguyễn Hoàng Hiệp 43
Thực trạng và nhu cầu hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa của sinh viên các trường đại học tại Thành phố Vinh PDF
Văn Đình Cường 49
Đánh giá hiệu quả phương pháp dạy học bằng sơ đồ đối với môn học Lý luận và phương pháp Giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh PDF
Nguyễn Thị Phương Oanh 52
Thực trạng thể chất của sinh viên nữ Trường Đại học Quốc gia Lào PDF
Patsaphanh Bounly, Đàm Trung Kiên 59
Thực trạng hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ Báo chí và Truyền thông thể thao Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh PDF
Nguyễn Hữu Hùng, Nguyễn Văn Hưng, Đặng Thị Thu Thủy, Vũ Thị Mai Phương 63
Thực trạng hình thái, chức năng và thể lực chuyên môn của nam vận động viên Karate lứa tuổi 12-13, Thành phố Hà Nội PDF
Bùi Quang Bình 71

TIN TỨC - SỰ KIỆN VÀ NHÂN VẬT

Ngày 14 tháng 12 năm 1961 - Ngày hạnh phúc nhất của đời tôi PDF
Lê Thị Hồng Hải 75
Phấn đấu trở thành người cán bộ tốt PDF
Đoàn Văn Công 76
6 bài tập Yoga cơ bản PDF
Phạm Tuấn Dũng 78
Thể lệ và gửi bài PDF
Ban Biên Tập 80