Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
2019: PROCEEDINGS INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Situation of Mass Physical Training and Sport in urban areas of Vietnam Toàn văn   PDF
NGUYEN XUAN PHUONG, DAO HA, TRAN PHUONG
 
S. 2 (2018) So sánh hiệu quả phương pháp dạy bơi song song hai kiểu bơi với phương pháp dạy bơi lần lượt từng kiểu bơi cho sinh viên K 15 Khoa Thể dục thể thao Đại học Hải Phòng Toàn văn   PDF
Đỗ Đình Quang
 
2019: PROCEEDINGS INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Solutions for sustainable physical education and mass sports development in rural area of Vietnam Toàn văn   PDF
HOANG DAN, BUI NGOC,...
 
2019: PROCEEDINGS INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Solutions to improve the effectiveness of Physical Education for students at the University of Technology and Education – The University of Danang Toàn văn   PDF
NGUYEN GIANG
 
2019: PROCEEDINGS INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Solutions to improve the efficiency of self-study in Ho Chi Minh Ideology subject for students at Bac Ninh Sports University Toàn văn   PDF
NGUYEN SON, DAO NAM
 
2019: PROCEEDINGS INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Sport Tourism Trends and Perspectives Toàn văn   PDF
MARK LIN
 
2019: PROCEEDINGS INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Status and solutions to improve physical education quality for Dong Thap University students Toàn văn   PDF
Truong LOI
 
2019: PROCEEDINGS INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Study about the quality of sport tourism, satisfaction and future behavior of tourists in Lam Dong Province Toàn văn   PDF
DAU TUAN, VU HUY
 
2019: PROCEEDINGS INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Study on physical assessment criteria for the defender position of the Vietnammale U23 football players Toàn văn   PDF
NGUYEN ANH, NGO VIET
 
2019: PROCEEDINGS INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Study on physical exercises to improve sit-style long jump performance of 8th-grade female students in Kien Binh secondary school, Kien Luong district, Kien Giang province Toàn văn   PDF
NGUYEN SON, PHAM BIEN
 
2019: PROCEEDINGS INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Study on the general physical development games for male students in grade 7 of Luong Hoa Secondary School, Chau Thanh District, Tra Vinh Province Toàn văn   PDF
NGUYEN SON, TRAN TRUONG
 
2019: PROCEEDINGS INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Studying method of adjusting speed changes in 100m running for athletes of Athletics team of Bac Ninh Sports University Toàn văn   PDF
VU NHU
 
2019: PROCEEDINGS INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Studying the actual situation of teaching drive technique for second year students major in Table Tennis, Physical Education faculty in Bac Ninh Sports University Toàn văn   PDF
TRAN VIET, TRAN TRANG
 
2019: PROCEEDINGS INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Studying the advatages and difficulties in developing electronic sports – Esports in Viet Nam today Toàn văn   PDF
TRAN QUANG, VO THUY
 
2019: PROCEEDINGS INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE SWOT analysis on the potential of developing mass sports in Lam Dong province Toàn văn   PDF
TRAN HUNG, NGUYEN KHANH HOA
 
S. 1 (2018) Sơ kết hai năm thực hiện đề án xây dựng Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh trở thành trường trọng điểm quốc gia năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đại Dương
 
S. 2 (2017) Tích cực hóa quá trình học tập của sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất trong các nhà trường sư phạm thông qua kiểm tra đánh giá thường xuyên kết quả học tập Toàn văn   PDF
Lê Trường Sơn Chấn Hải
 
S. 1 (2018) Tổng hợp các bài báo đã đăng trên Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao năm 2017 Toàn văn   PDF
Mai Thị Bích Ngọc
 
S. 3 (2019) Từ thực tế đến các quan điểm của Bác Hồ về tuyện luyện và phát triển Võ thuật Toàn văn   PDF
Trương Quốc Uyên, Trương Chí Hiếu
 
S. 4 (2018) Tỷ trọng ảnh hưởng của các yếu tố thành phần phản ánh trình độ tập luyện tới thành tích thi đấu của vận động viên Pencak Silat lứa tuổi 12-15, khối các Trường năng khiếu thể dục thể thao Toàn văn   PDF
Hồ Văn Cảnh
 
S. 2 (2018) Thể dục nhịp điệu (Aerobic) một biến thể của thể dục Toàn văn   PDF
Lâm Thị Tuyết Thúy
 
S. 1 (2018) Thể dục thể thao quần chúng năm 2017, thành tích đạt được và những điểm yếu cần khắc phục Toàn văn   PDF
Trương Anh Tuấn
 
S. 2 (2017) Thể lệ và gửi bài Toàn văn   PDF
Mai Thị Bích Ngọc
 
S. 4 (2019) Thể lệ và gửi bài Toàn văn   PDF
Ban Biên Tập
 
S. 5 (2019) Thể lệ viết và gửi bài Toàn văn   PDF
Ban Biên Tập
 
251 - 275 trong số 454 mục << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>