Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 10 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng trong phát triển báo chí ở nước ta hiện nay

Nguyễn Huy Ngọc

Tóm tắt


Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời là một nhà báo xuất sắc,người đã chăm lo gây dựng, dìu dắt và rèn luyện đội ngũ những người làm báo nước ta.Người đã để lại cho chúng ta một di sản báo chívô cùng quý báu với một hệ thống tư tưởng vàquan điểm chỉ đạo sâu sắc về lý luận và nghiệp vụ báo chí cách mạng cùng hàng nghìn tác phẩm báo chí mẫu mực.