Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 11 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hợp tác Mỹ - các nước tiểu vùng sông Mê Công đầu thế kỷ XXI

Trịnh Thị Hoa, Nguyễn Huy Dũng

Tóm tắt


Trong những năm qua, Mỹ đã quan tâm và đẩy mạnh hợp tác với các nước tiểu vùng sông Mê Công bằng việc triển khai các gặp gỡ, tài trợ cho các chương trình nghiên cứu đánh giá tình hình, các khoản tài trợ cho các lĩnh vực môi trường, y tế, giáo dục. Sự "quay trở lại Đông Nam Á" nhằm thể hiện vai trò của Mỹ tại khu vực Đông Nam Á đối trọng với Trung Quốc ở khu vực này. Hợp tác Mỹ - các nước tiểu vùng sông Mê Công đang tạo ra nhiều cơ hội phát triển bền vững cho các nước. Bên cạnh cơ hội, còn nhiều thách thức với các nước tiểu vùng sông Mê Công. Đặc biệt là an ninh năng lượng.