Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 3 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số góp ý về sửa đổi Hiến pháp 1992

Trần Hữu Tiến, Nguyễn Minh Phong Phạm Xuân Mỹ, Hoàng Văn Nghĩa, Nguyễn Thị Báo, Võ Công Khôi, Vũ Anh Tuấ

Tóm tắt


Tiếp tục chuyên mục "Góp ý sứa đổi Hiến pháp 1992" trên Tạp chí Lý luận chính trị từ số 1-2012, thực hiện chỉ thị số 22 của Bộ Chính trị , Nghị quyết số 38 của Quốc hội, Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi ban hành kèm theo Quyết định số 136 của Thủ tướng chính phủ, Tạp chí đã nhận được nhiều bài viết đóng góp ý kiến vào dự thảo. Do khuôn khổ Tạp chí có hạn, Ban biên tập xin trích đăng nội dung chính của các bài gửi đến.