Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 35, S. 1 (2019) GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TIỂU HỌC VỚI VẤN ĐỀ THAM GIA PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thơm Thơm, Phạm Thị Thanh Thủy
 
T. 34, S. 3 (2018) GIẢI MÃ TIÊU ĐỀ DẠNG CÂU HỎI TRÊN BÁO CHÍ (TRÊN NGỮ LIỆU BÁO TIẾNG NGA) Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Chín
 
T. 33, S. 5 (2017) GIẢNG DẠY MÔN GIAO TIẾP LIÊN VĂN HÓA BẰNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC QUA DỰ ÁN: TRƯỜNG HỢP GIAO TIẾP LIÊN VĂN HÓA VIỆT - TRUNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đại Cồ Việt
 
T. 34, S. 4 (2018) GIỚI TỪ OVER: NHỮNG KHÍA CẠNH MỚI KHẢ DĨ TỪ THUYẾT KHÁI NIỆM TỪ VỰNG VÀ MÔ HÌNH TRI NHẬN Tóm tắt   PDF
Đỗ Tuấn Long
 
T. 33, S. 5 (2017) HÀM Ý HỘI THOẠI TRONG PHIM KINH ĐIỂN “SPOTLIGHT” Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quang Ngoạn, Cao Văn Hương
 
T. 33, S. 6 (2017) HÀNH VI NGÔN NGỮ TRONG CÁC HỘI THOẠI TỪ BỘ GIÁO TRÌNH “NEW INTERCHANGE” Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quang Ngoạn, Nguyễn Thị Ngọc Dung
 
T. 34, S. 5 (2018) HÌNH THỨC CHỮA LỖI BẰNG LỜI NÓI TRONG LỚP HỌC NGOẠI NGỮ: CÁC MÔ HÌNH PHÂN LOẠI Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Hạnh, Phạm Xuân Thọ
 
T. 35, S. 2 (2019) HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT TRƯ BÁT GIỚI TRONG TÁC PHẨM “TÂY DU KÝ” CỦA NGÔ THỪA ÂN Tóm tắt   PDF
Phạm Ngọc Hàm
 
T. 33, S. 3 (2017) HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT – PHÁP VÀ HỢP TÁC ĐÀO TẠO LIÊN KẾT GIỮA CÁC ĐẠI HỌC Tóm tắt   PDF
Vũ Ngọc Tú, Nguyễn Phan Quang
 
T. 34, S. 5 (2018) HỒI KÝ TỰ THUẬT VỀ CON ĐƯỜNG CHUYÊN MÔN CỦA TÔI Tóm tắt   PDF
Lê Văn Canh
 
T. 33, S. 5 (2017) HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH HỌC TẬP KHÁM PHÁ TRONG DẠY HỌC CÁC MÔN ĐÀO TẠO NGHỀ SƯ PHẠM ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thắng
 
T. 34, S. 2 (2018) HOW WORDS MEAN: LEXICAL CONCEPTS, COGNITIVE MODELS, AND MEANING CONSTRUCTION Tóm tắt   PDF
Đỗ Tuấn Long
 
T. 33, S. 6 (2017) KÌ THỊ GIỚI TÍNH VỀ NGÔN NGỮ TRONG SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN HÀNH: TIẾNG ANH 10, TIẾNG ANH 11 VÀ TIẾNG ANH 12 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Doãn Cảnh
 
T. 34, S. 1 (2018) KẾT CẤU CÂU MANG BỔ NGỮ THỜI LƯỢNG TIẾNG HÁN (ĐỐI CHIẾU VỚI CÁCH BIỂU ĐẠT TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG TIẾNG VIỆT) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hường
 
T. 33, S. 1 (2017) KẾT QUẢ KHẢO SÁT BƯỚC ĐẦU VỀ TÌNH HÌNH VIẾT SAI, VIẾT NHẦM CHỮ HÁN CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đình Hiền
 
T. 34, S. 3 (2018) KỸ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP Tóm tắt   PDF
Lê Hương Hoa
 
T. 35, S. 1 (2019) KHẢO CỨU VỀ XÁC TRỊ BÀI THI NGÔN NGỮ Tóm tắt   PDF
Đinh Minh Thu
 
T. 34, S. 1 (2018) KHẢO SÁT LỖI BIÊN DỊCH CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ BA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Đỗ Thúy Hằng
 
T. 33, S. 2 (2017) KHẢO SÁT THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TIẾNG ANH TRONG CÁC BIỂN HƯỚNG DẪN DU LỊCH TẠI MỘT SỐ ĐIỂM DU LỊCH Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Minh Tâm, Nguyễn Diệu Hồng, Trần Thị Long
 
T. 33, S. 1 (2017) KHẢO SÁT ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG PHÁP GIAI ĐOẠN 2005-2014 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Việt Quang
 
T. 33, S. 3 (2017) KIẾN TẠO “IDENTITY” QUA HÀI HƯỚC NGÔN TỪ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hòa
 
T. 35, S. 2 (2019) LÀM CHỦ BỘ NÃO - DAVID ROCK (TÁC GIẢ) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hằng Nga
 
T. 33, S. 4 (2017) LUẬN GIẢI SỰ PHÁT TRIỂN NGHĨA CỦA ĐỘNG TỪ "CHẠY" THEO HƯỚNG TRI NHẬN Tóm tắt   PDF
Lâm Quang Đông
 
T. 33, S. 4 (2017) MÔ HÌNH CHỨC NĂNG - DỤNG HỌC TRONG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BẢN DỊCH VĂN HỌC: TỪ LÝ THUYẾT TỚI THỰC TIỄN ÁP DỤNG Tóm tắt   PDF
Triệu Thu Hằng
 
T. 33, S. 5 (2017) MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BẢN DỊCH VÀ ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI ĐÁNH GIÁ DỊCH ANH - VIỆT Tóm tắt   PDF
Triệu Thu Hằng
 
51 - 75 trong số 197 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>