Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 34, S. 2 (2018) MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC: ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM Tóm tắt   PDF
Võ Thị Kim Anh
 
T. 33, S. 5 (2017) MỐI LIÊN HỆ GIỮA TIÊU ĐỀ VÀ LỜI DẪN TRONG BÁO ĐIỆN TỬ TIẾNG ANH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thanh Hương
 
T. 33, S. 3 (2017) MỐI QUAN HỆ QUYỀN LỰC GIỮA BÁC SĨ VÀ BỆNH NHÂN: PHÂN TÍCH MỘT BUỔI TƯ VẤN KHÁM BỆNH GIỮA BÁC SĨ VÀ BỆNH NHÂN TỪ CÁCH TIẾP CẬN CHỨC NĂNG HỆ THỐNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thanh Nga
 
T. 33, S. 3 (2017) MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO VIỆC XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN LOẠI CÁC QUÁ TRÌNH HÀNH VI TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc
 
T. 33, S. 4 (2017) MỘT SỐ TÁC ĐỘNG CỦA BÀI THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH THEO CHUẨN ĐẦU RA ĐỐI VỚI VIỆC DẠY TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thúy Lan
 
T. 33, S. 5 (2017) MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KỸ NĂNG GHI NHỚ TỪ TIẾNG ANH CỦA HỌC SINH LỚP 6 Tóm tắt   PDF
Đào Thị Diệu Linh
 
T. 33, S. 4 (2017) MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA GIỚI TỪ CHỈ NGUYÊN NHÂN, MỤC ĐÍCH TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Anh Thục
 
T. 33, S. 3 (2017) MỤC TIÊU CỦA VIỆT NAM ĐƯA TIẾNG ANH VÀO LÀM NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Thanh Nhã
 
T. 34, S. 5 (2018) MODELS OF MENTORING IN LANGUAGE TEACHER EDUCATION Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Xuân Hoa
 
T. 33, S. 6 (2017) NGÔN NGỮ VÀ GIỚI: CÁC HƯỚNG TIẾP CẬN TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Hà
 
T. 33, S. 1 (2017) NGỮ ÂM TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI Ở TRUNG QUỐC ĐẠI LỤC VÀ ĐÀI LOAN: MỘT VÀI ĐIỂM KHÁC BIỆT Tóm tắt   PDF
Trần Thị Kim Loan
 
T. 33, S. 2 (2017) NGỮ NGHĨA GIỚI TỪ TIẾNG ANH - KHUNG CẢNH KHÔNG GIAN, NGHĨA NGHIỆM THÂN VÀ TRI NHẬN Tóm tắt   PDF
Lâm Quang Đông, Nguyễn Minh Hà
 
T. 34, S. 3 (2018) NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH NHÓM TỚI KHẢ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TẠI HỌC VIỆN QUÂN Y Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Hiền
 
T. 34, S. 2 (2018) NGHIÊN CỨU NHẬN THỨC CỦA GIÁO VIÊN VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG NÓI TIẾNG ANH TRONG LỚP HỌC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hồ Hoàng Thủy, Trần Thị Thanh Nga
 
T. 33, S. 2 (2017) NGHIÊN CỨU SỰ CHUYỂN DI TIÊU CỰC VỀ PHẠM TRÙ SỐ TRONG DANH TỪ TỪ TIẾNG VIỆT SANG TIẾNG ANH Tóm tắt   PDF
Phan Thị Ngọc Lệ
 
T. 34, S. 5 (2018) NGHIÊN CỨU SỰ TƯƠNG THÍCH GIỮA KHUNG NĂNG LỰC GIÁO VIÊN TIẾNG ANH VIỆT NAM VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN SƯ PHẠM TIẾNG ANH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Phùng Thị Kim Dung
 
T. 34, S. 4 (2018) NGHIÊN CỨU TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BÀI THI VIẾT VSTEP NHẰM ĐÓNG GÓP CHO QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
 
T. 34, S. 4 (2018) NGHIÊN CỨU TÍNH GIÁ TRỊ NỘI DUNG CỦA BÀI THI ĐỌC THEO ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỬ DỤNG TIẾNG ANH BẬC 3-5 (VSTEP.3-5) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Phương Thảo
 
T. 35, S. 1 (2019) NGHIÊN CỨU THỂ LOẠI VĂN BẢN KHOA HỌC: KHẢO SÁT VĂN BẢN KHOA HỌC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN, HỌC VIÊN VÀ NGHIÊN CỨU SINH VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Michelle J. Evans
 
T. 34, S. 5 (2018) NGHIÊN CỨU VIỆC SỬ DỤNG CÔNG CỤ RÀO ĐÓN TRONG DIỄN NGÔN HỌC THUẬT THUỘC LĨNH VỰC NGÔN NGỮ HỌC ỨNG DỤNG: TRƯỜNG HỢP CÁC BÀI NGHIÊN CỨU TRONG TẠP CHÍ READING IN A FOREIGN LANGUAGE VÀ ENGLISH LANGUAGE TEACHING Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tuấn Anh
 
T. 33, S. 3 (2017) NGHIÊN CỨU VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN TU TỪ TRONG CÁC DIỄN THUYẾT CỦA HILLARY CLINTON THEO QUAN ĐIỂM CHỨC NĂNG HỆ THỐNG Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Minh Phương
 
T. 33, S. 4 (2017) NGHIÊN CỨU ĐOẢN NGỮ ĐỒNG VỊ DẠNG “DANH TỪ + ĐẠI TỪ” TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI (CÓ ĐỐI CHIẾU VỚI TIẾNG VIỆT) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Hà
 
T. 33, S. 4 (2017) NHẬN DIỆN CHIẾN LƯỢC ĐIỀU CHỈNH KHÚC MẮC TRONG HỘI THOẠI PHIM TIẾNG ANH VÀ ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG TRONG GIẢNG DẠY KỸ NĂNG TƯƠNG TÁC BẰNG LỜI CHO NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH CẤP ĐỘ B2 Tóm tắt
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Minh Hạnh
 
T. 33, S. 4 (2017) NHẬN DIỆN CHIẾN LƯỢC ĐIỀU CHỈNH KHÚC MẮC TRONG HỘI THOẠI PHIM TIẾNG ANH VÀ ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG TRONG GIẢNG DẠY KỸ NĂNG TƯƠNG TÁC BẰNG LỜI CHO NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH CẤP ĐỘ B2 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Minh Hạnh
 
T. 33, S. 2 (2017) NHỮNG CHIẾN LƯỢC XIN LỖI BẰNG TIẾNG ANH CỦA NGƯỜI MĨ VÀ NGƯỜI VIỆT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thùy Trang
 
76 - 100 trong số 197 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>