Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 34, S. 3 (2018) NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA ISLAM GIÁO VỀ TÌNH DỤC, HÔN NHÂN VÀ ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH Tóm tắt   PDF
Đặng Thị Diệu Thúy
 
T. 34, S. 6 (2018) NHỮNG VẤN ĐỀ TRONG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CUỐI KỲ THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM Ở MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thu Hồng
 
T. 34, S. 1 (2018) NHỮNG ĐẶC TRƯNG TRONG SÁNG TÁC TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN AI CẬP YUSUF IDRIS Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
 
T. 33, S. 2 (2017) NHU CẦU TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TIẾNG HÀN - TÌM HIỂU TỪ GÓC ĐỘ CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP Tóm tắt   PDF
Đỗ Thúy Hằng, Lã Thị Thanh Mai, Đặng Nguyễn Thùy Dương
 
T. 35, S. 1 (2019) NĂNG LỰC GIAO TIẾP LIÊN VĂN HÓA DỰA TRÊN BẢN CHẤT KIẾN TẠO XÃ HỘI CỦA BẢN SẮC RIÊNG VÀ NHỮNG GỢI Ý CHO GIÁO DỤC NGOẠI NGỮ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hòa
 
T. 33, S. 5 (2017) NĂNG LỰC GIAO TIẾP LIÊN VĂN HÓA: MỘT MÔ HÌNH ĐỀ XUẤT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quang
 
T. 33, S. 3 (2017) PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ HIỆU QUẢ ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Trương Viên
 
T. 34, S. 4 (2018) PHÂN TÍCH HÀNH ĐỘNG TU TỪ TRONG TÓM TẮT BÁO CÁO HỘI THẢO NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC ỨNG DỤNG - HÀM Ý CHO HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH KHOA HỌC Tóm tắt   PDF
Cao Thị Hồng Phương
 
T. 34, S. 6 (2018) PHÂN TÍCH TÍNH GIÁ TRỊ HAI BÀI KIỂM TRA NGỮ PHÁP – TỪ VỰNG HỌC PHẦN 2A + 2B TẠI KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA PHÁP, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Bích Thủy
 
T. 33, S. 6 (2017) PHÂN TÍCH ĐA THỨC DIỄN NGÔN TOÁN BẰNG TIẾNG ANH DÀNH CHO LỨA TUỔI TIỂU HỌC Tóm tắt   PDF
Tôn Nữ Mỹ Nhật
 
T. 33, S. 3 (2017) PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM CÚ PHÁP CỦA HƯ TỪ ONLY TRONG TIẾNG ANH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG DỊCH THUẬT CỦA NÓ TRONG TIẾNG VIỆT Tóm tắt   PDF
Trần Quốc Thao, Nguyễn Văn Mười
 
T. 33, S. 4 (2017) PHỎNG VẤN VỚI VAI TRÒ LÀ MỘT HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI: CÁCH TIẾP CẬN MỚI TRONG NGHIÊN CỨU NGÔN NGỮ HỌC ỨNG DỤNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Trọng Du
 
T. 34, S. 3 (2018) PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: ĐỊNH HƯỚNG TỪ BÀI THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH? Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thúy Lan
 
T. 34, S. 6 (2018) PHƯƠNG THỨC CHUYỂN DỊCH HÀM Ý TRONG CÂU HỎI TỪ TIẾNG ĐỨC SANG TIẾNG VIỆT Tóm tắt   PDF
Lê Thị Bích Thủy
 
T. 33, S. 1 (2017) PHƯƠNG THỨC GIAO TIẾP VỚI ĐỘC GIẢ CỦA CÁC BÀI BÌNH LUẬN BÁO CHÍ VỀ “HỒ SƠ PANAMA” TỪ GÓC NHÌN CỦA THUYẾT ĐÁNH GIÁ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Hiền
 
T. 33, S. 2 (2017) QUAN HỆ MỸ-TRUNG DƯỚI THỜI TỔNG THỐNG DONALD TRUMP Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Anh
 
T. 34, S. 2 (2018) QUAN ĐIỂM CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH VỀ TỰ CHỦ HỌC TẬP TẠI MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt   PDF
Lê Thanh Nguyệt Anh
 
T. 33, S. 2 (2017) QUAN ĐIỂM CỦA SINH VIÊN VỀ THỰC TRẠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG ANH NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Huỳnh Anh Tuấn, Đỗ Thị Anh Thư
 
T. 34, S. 5 (2018) QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SANG GIẢNG DẠY TIẾNG ANH: NHỮNG ẢNH HƯỞNG VÀ XEM XÉT TRONG GIÁO DỤC VÀ CHÍNH SÁCH NGOẠI NGỮ NÓI CHUNG Tóm tắt   PDF
Trần Thị Hảo
 
T. 33, S. 6 (2017) READING IMAGES - THE GRAMMAR OF VISUAL DESIGN Tóm tắt   PDF
Trần Thị Hiếu Thủy
 
T. 34, S. 4 (2018) SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC ĐỌC MỞ RỘNG ĐỂ NÂNG CAO VỐN TỪ VỰNG VỀ KINH TẾ CHO SINH VIÊN NĂM THỨ HAI, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Trương Thị Phượng
 
T. 33, S. 1 (2017) SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ NÓI GÌ VỀ VIỆC TỰ HỌC TIẾNG ANH CÓ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ? Tóm tắt   PDF
Hoàng Nguyễn Thu Trang
 
T. 33, S. 3 (2017) SINH VIÊN THỰC THI QUYỀN LỰC THÔNG QUA NGÔN NGỮ NHƯ THẾ NÀO TRONG PHẢN HỒI KHUYẾT DANH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Hương Giang, Vũ Minh Huyền
 
T. 34, S. 6 (2018) SINH VIÊN ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN: LIỆU CÓ TRÁI VỚI THUẦN PHONG MỸ TỤC VIỆT? Tóm tắt   PDF
Trần Thị Tuyết
 
T. 34, S. 3 (2018) SUY NGHĨ VỀ VIỆC DỊCH TÊN MỘT KHOA ĐÀO TẠO SANG TIẾNG PHÁP Tóm tắt   PDF
Nguyễn Việt Quang
 
101 - 125 trong số 197 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>