Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 34, S. 1 (2018) TÁC PHẨM HỒI KÝ "KHÔNG CÓ THẦN THOẠI" CỦA LEE MYUNG BAK VÀ NHỮNG CHIỀU KÍCH HOFSTEDE TRONG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC Tóm tắt   PDF
Phan Thị Thu Hiền
 
T. 34, S. 1 (2018) TÁC ĐỘNG CỦA MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN TRONG BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI 19 ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC ĐẾN CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI ĐỐI VỚI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Anh
 
T. 34, S. 2 (2018) TÌM HIỂU KHÓ KHĂN SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH GẶP PHẢI KHI ĐỌC HIỂU VĂN BẢN TIẾNG ANH KỸ THUẬT Tóm tắt   PDF
Trần Quốc Thao, Dương Mỹ Thẩm
 
T. 34, S. 6 (2018) TÌM HIỂU MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRONG PHONG TRÀO LÀNG MỚI CỦA HÀN QUỐC DỰA TRÊN HỌC THUYẾT VỀ LOCAL NETWORK GOVERNANCE Tóm tắt   PDF
Trần Hữu Trí
 
T. 34, S. 1 (2018) TÌM HIỂU THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ TIẾNG VIỆT DƯỚI GÓC NHÌN CỦA QUY LUẬT VẬN ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đình Hiền
 
T. 35, S. 1 (2019) TÌM HIỂU VỀ CÔNG BỐ QUỐC TẾ: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ BÀI BÁO KHOA HỌC THEO MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CÁC BƯỚC Tóm tắt   PDF
Tôn Nữ Mỹ Nhật
 
T. 35, S. 1 (2019) TÌM HIỂU VỀ CÔNG BỐ QUỐC TẾ: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ BÀI BÁO KHOA HỌC THEO MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CÁC BƯỚC Tóm tắt
Tôn Nữ Mỹ Nhật
 
T. 35, S. 1 (2019) TÌM HIỂU VIỆC SỬ DỤNG CHIẾN LƯỢC HỌC NGHE TIẾNG ANH CỦA HỌC SINH LỚP 11 TẠI TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG Tóm tắt   PDF
Dương Mỹ Thẩm, Trần Thị Hoàng Trang, Trần Quốc Thao
 
T. 34, S. 4 (2018) TÍNH HIỆU QUẢ CỦA QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VỀ CÁC PHƯƠNG TIỆN LIÊN KẾT VĂN BẢN TRONG VIỆC NÂNG CAO KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH Tóm tắt   PDF
Bồ Thị Lý
 
T. 33, S. 6 (2017) TÍNH HIỆU QUẢ CỦA QUY TRÌNH RÈN LUYỆN PHÁT TRIỂN Ý TƯỞNG THEO NHÓM TRƯỚC KHI VIẾT CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH TRUNG CẤP Tóm tắt   PDF
Trần Thị Ánh Tuyết
 
T. 35, S. 2 (2019) TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP KHÁM PHÁ TRONG DẠY HỌC CÁC MÔN ĐÀO TẠO NGHỀ SƯ PHẠM NHẰM TÍCH HỢP RÈN KỸ NĂNG BỔ TRỢ CHO SINH VIÊN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thắng
 
T. 34, S. 4 (2018) TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG TRONG GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ NHẰM HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC CÙNG CỘNG TÁC HỌC TẬP Tóm tắt   PDF
Ngô Công Lem
 
T. 33, S. 5 (2017) TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU TÍNH TỰ CHỦ TRONG HỌC NGOẠI NGỮ Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Đinh Thị Hồng Thu
 
T. 33, S. 2 (2017) TỤC NGỮ TIẾNG HÀN CÓ YẾU TỐ CHỈ CON MÈO Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Yến
 
T. 33, S. 4 (2017) TỪ LÝ THUYẾT KIẾN TẠO ĐẾN LÝ THUYẾT KIẾN TẠO XÃ HỘI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quang Thuấn
 
T. 34, S. 6 (2018) TỪ MỘT THỬ NGHIỆM - DỰ ÁN DISCOVERY - CHO SINH VIÊN CHẤT LƯỢNG CAO KHOA SƯ PHẠM TIẾNG ANH: GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƯỚNG CHUẨN BỊ CHO TƯƠNG LAI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thu Lệ Hằng
 
T. 33, S. 3 (2017) TỪ MƯỢN TIẾNG ANH VÀ MỨC ĐỘ VAY MƯỢN TRONG TẠP CHÍ TIẾNG VIỆT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thúy Nga
 
T. 34, S. 4 (2018) TEACHING SELVES: IDENTITY, PEDAGOGY, AND TEACHER EDUCATION Tóm tắt   PDF
Phạm Hải Yến
 
T. 34, S. 4 (2018) THÁI ĐỘ CỦA THÍ SINH VỚI HAI BÀI THI NGHE TIẾNG ANH: IELTS VÀ TOEFL iBT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Nhân Hòa
 
T. 33, S. 3 (2017) THÚC ĐẨY SỰ THAM GIA CỦA SINH VIÊN TRONG GIẢNG DẠY MÔN NGHIÊN CỨU ASEAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP DỰA TRÊN NHIỆM VỤ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Anh Thư
 
T. 35, S. 1 (2019) THỰC TIỄN LỒNG GHÉP VĂN HÓA VÀO GIẢNG DẠY TIẾNG ANH: TRƯỜNG HỢP CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Châu Thị Hoàng Hoa, Trương Viên
 
T. 35, S. 2 (2019) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG SỬ DỤNG THÀNH NGỮ TIẾNG HÁN TRONG CÁC BÀI THI VIẾT CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đình Hiền
 
T. 33, S. 4 (2017) THỰC TRẠNG VÀ TÍNH CẤP THIẾT CỦA VIÊC XÂY DỰNG MỘT HỆ THỐNG THUẬT NGỮ Y HỌC PHÁP - VIỆT TRONG LĨNH VỰC ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG NGÀNH Y TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Trần Thị Hà Giang
 
T. 34, S. 3 (2018) THIẾT LẬP ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN CƠ SỞ CÁC TIÊU CHÍ NGÔN NGỮ CỦA KHUNG THAM CHIẾU NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUNG CHÂU ÂU (CEFR) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Long
 
T. 34, S. 5 (2018) THOẠI DẪN - MỘT BIỆN PHÁP TU TỪ TRONG MƯỜI LẺ MỘT ĐÊM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Thủy
 
126 - 150 trong số 197 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>