Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 7, S. 5 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tình hình nhiễm giun tròn đường tiêu hoá của chó ở một số địa điểm thuộc tỉnh Nghệ An

Võ Thị Hải Lê

Tóm tắt


Mổ khám 128 chó ở các địa điểm đại diện cho 3 vùng: núi, đồng bằng và ven biển của tỉnh Nghệ An, kết quả cho thấy có 7 loài giun tròn ký sinh ở đường tiêu hoá của chó được phát hiện, đó là: Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, A. braziliense, Toxocara canis, Toxocaris leonine,  Spirocerca lupiTrichuris vulpis. Tỷ lệ nhiễm chung của giun tròn đường tiêu hóa ở chó là 70,31%. Tỷ lệ nhiễm giun móc ở chó dao động từ 54,84% đến 61,11%. Kiểm tra 128 mẫu phân chó thấy, tỷ lệ nhiễm chung của giun tròn đường tiêu hóa ở chó là 71,9%, tỷ lệ nhiễm giun móc chó dao động từ 59,62% đến 65,15%. Chó nhiễm Trichuris vulpis thấp nhất: 5,77%. Tỷ lệ nhiễm giun đũa cao nhất ở chó từ 2 - 6 tháng tuổi. Tỷ lệ nhiễm Trichuris vulpis Spirocerca lupi tăng dần theo tuổi của chó. Tuổi chó càng tăng, tỷ lệ nhiễm Toxocara canis càng giảm. Chó ở mọi lứa tuổi nhiễm Ancylostomatidae với tỷ lệ cao

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)