Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 7, S. 5 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xây dựng mạch điều khiển truyền động thuỷ lực đa điểm trên các máy nông lâm nghiệp tự hành

Dương Trung Hiếu

Tóm tắt


Hiện nay, các liên hợp máy sản xuất ở Việt Nam còn tồn tại một số nhược điểm về không gian, kích thước, trọng lượng... nên chưa phát huy được hiệu quả tối đa. Nhằm khắc phục các nhược điểm trên,  nghiên cứu này tiến hành phân tích và xây dựng mạch điều khiển truyền động thủy lực đa điểm để làm cơ sở cho việc nghiên cứu, thiết kế các hệ thống mạch điều khiển và truyền động thủy lực đa điểm trên các máy nông lâm nghiệp tự hành áp dụng vào thực tế trong lương lai

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)