Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 2 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH VÀ TÍNH NĂNG SẢN XUẤT CỦA LỢN BẢN NUÔI TẠI ĐIỆN BIÊN

Phan Xuân Hảo

Tóm tắt


Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên Địa chỉ email tác giả liên lạc: pxhao@hua.edu.vn Nghiên cứu này được thực hiện ở 6 xã miền núi Mường Pồn, Nà Nhạn, Pa Thơm, Mường Nhà, Nà Tấu, Mường Phăng của huyện Điên Biên, nhằm đánh giá đặc điểm ngoại hình và tính năng sản xuất của lợn Bản địa phương. Lợn Bản Điện Biên có lông màu đen là chủ đạo, có 6 điểm trắng ở 4 chân, ở trán và chóp đuôi. Năng suất sinh sản của lợn Bản Điện Biên khá thấp: tuổi đẻ lứa đầu 451,4 ngày; số con sơ sinh sống 5,76 con/ổ; số con cai sữa 5,55 con/ổ; tỷ lệ sơ sinh sống và tỷ lệ nuôi sống cao, khoảng cách lứa đẻ  (238,32 ngày) dài. Lợn Bản có tốc độ sinh trưởng thấp (tăng trọng 154,56 g/ngày), lợn đực tăng trọng nhanh hơn lợn cái. Tỷ lệ thịt móc hàm (75,41%) ở mức trung bình, nhưng t ỷ lệ thịt xẻ (59,27%) có phần thấp. 

  

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)