Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 2 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kết quả bước đầu về nghiên cứu thiết kế và chế tạo công cụ làm đất bảo tồn cho cây trồng cạn

Lương Thị Minh Châu, Lương Ngọc Hà

Tóm tắt


Máy làm đất vun luống và rạch hàng gieo trực tiếp MXR - 1,4 được thiết kế và chế tạo nhằm phục vụ  công việc làm đất bảo tồn của các cây trồng cạn như ngô và các cây họ đậu ở Việt Nam theo phương pháp làm đất bảo tồn. Thiết bị này là sự kết hợp của ba công đoạn làm đất đó là: xới đất - lên luống - rạch hàng gieo hạt. Với thiết bị này, nông dân sẽ rút ngắn được thời gian canh tác, giảm công lao động, tiết kiệm chi phí nhiên liệu, hạn chế số  lượt đi  lại của máy kéo trên mặt ruộng. Máy MXR - 1,4 bao gồm 4 lưỡi xới, 3 lưỡi rạch xen giữa và đi sau các cặp lưỡi xới, các bộ phận này được liên kết bởi khung treo, độ cày sâu được thay đổi nhờ bộ phận điều chỉnh độ nông sâu. Qua khảo nghiệm thực tế cho thấy: máy MXR - 1,4 đáp ứng được yêu cầu đặt ra, đảm bảo năng suất 1,4 ha/h. Ứng dụng cho đồng ruộng Việt Nam ở những vùng có địa hình bằng phẳng, khô ráo, diện tích đất trồng rộng, có thể phục vụ cho các cây trồng cạn khác. 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)