Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 3 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Sử dụng ảnh vệ tinh và công nghệ GIS thành lập bản đồ biến động đất đô thị thành phố Buôn Ma Thuột giai đoạn 2000 - 2009

Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Khắc Thời

Tóm tắt


Bài báo trình bày nghiên cứu sử dụng ảnh vệ tinh và công nghệ GIS thành lập bản đồ biến động sử dụng đất đô thị thành phố Buôn Ma Thuột giai đoạn 2000 - 2009. Ảnh vệ tinh được phân loại bằng phương pháp số trên phần mềm ENVI 4.3 và phân tích không gian bằng phần mềm Arc View 3.2.
Kết quả nghiên cứu cho thấy: sự thay đổi sử dụng đất đô thị được xác định với độ chính xác cao. Trong 9 năm (2000 - 2009) diện tích đất không thay đổi là 31923,96 ha, chiếm 85,68%, diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp là 2010,47 ha, chiếm 5,50% tổng diện tích tự nhiên. Tuy nhiên, sử dụng tư liệu ảnh vệ tinh để thành lập bản đồ biến động đất đô thị chỉ thể hiện được một số loại đất chính mà không thể hiện chi tiết từng loại đất. Để thành lập bản đồ biến động đất đô thị với độ chính xác cao nên chọn các ảnh thu nhận cùng mùa trong các năm tránh ảnh hưởng của mây và sương mù tới kết quả giải đoán ảnh.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)