Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 6, S. 2 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thiết lập phản ứng PCR ứng dụng trong giám định vi khuẩn e.coli gây dung huyết phù đầu ở lợn con

Lê Văn Lãnh

Tóm tắt


Thiết lập phản ứng PCR ứng dụng trong giám định vi khuẩn e.coli gây dung huyết phù đầu ở lợn con

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)